Binnen een uur naar Breda fietsen

10 april 2019

Tussen Tilburg en Breda komt een snelfietsroute, de F58. Die gaat deels over bestaande fietsroutes door Dorst en Rijen. De route krijgt overal asfalt en er zijn weinig obstakels.

Fietsers krijgen op de route op zoveel mogelijk plekken voorrang. De route wordt gepromoot met de slogan: Lekker DoorRijen. Waar het fietspad komt te liggen, staat op hoofdlijnen vast. Op enkele tussentrajecten zijn nog keuzes te maken, zoals in de Reeshof. Daar worden verschillende mogelijkheden nog onderzocht. De gemeente bespreekt deze mogelijkheden samen met bewoners, ondernemers en gebruikers om de beste variant te kiezen. Uiteindelijk besluit het college welke route het wordt. Zodra de route definitief is gekozen kan het ontwerp gemaakt worden. Ook bij dit ontwerp worden de omwonenden en gebruikers weer betrokken.

Meten vanuit de lucht

Om de snelfietsroute goed te ontwerpen is veel informatie over de huidige situatie nodig. Hoe loopt de route, wat zijn obstakels, wat zijn hoogteverschillen, etc. Om dit in kaart te brengen doet de gemeente op een vernieuwende manier onderzoek. Er wordt vanuit een vliegtuig en vanuit een auto gemeten. Deze gegevens worden aangevuld met data van traditionele meetmethodes. Het is de eerste keer dat Tilburg het op deze manier doet. Door deze methode is het mogelijk om de gehele route in één keer te meten, van Tilburg naar Breda.

Testomgeving

Het in kaart brengen van de route is niet het enige wat vernieuwend is aan de F58. De partijen die bij het project samenwerken spraken eerder af de F58 te gaan gebruiken als testomgeving. Om te kijken hoe fietsers de route gebruiken bijvoorbeeld. De partijen die samenwerken zijn: de gemeenten Tilburg en Breda, de provincie Noord-Brabant, IDbike uit Riel en de kennisinstituten Avans en Breda University of Applied Sciences.