Bouw 200 sociale huurappartementen in Tilburg

24 januari 2020
Huidige gebouw van Talent Square

(Foto: Jostijn Ligtvoet)

Op de plek naast het huidige Tilburg Talent Square aan de Hart van Brabantlaan en in de wijk Puijacker bij Ringbaan Zuid worden ongeveer 200 nieuwe sociale huurappartementen gebouwd.

Als alles goed gaat, start de bouw van de appartementen in 2021. Tilburg Talent Square II is goed voor 88 nieuwe, sociale huurappartementen, in de Puijacker komen 84 sociale huurappartementen.

Talent Square II

De ontwikkeling TTSII is een samenwerking van de gemeente Tilburg, woningcorporatie TBV Wonen en ontwikkelaar Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V. (een Koninklijke VolkerWessels onderneming). Dezelfde ontwikkelaar heeft het voornemen om samen met WonenBreburg de appartemenen in Puijacker te ontwikkelen. De gemeente heeft besloten om vanuit de Taskforce 'betaalbaar wonen' financieel bij te dragen aan de komst van beide projecten.

Levendigheid

Wethouder Berend de Vries (Ruimtelijke ordening): "Samen met wethouder Dusschooten (wonen, red.) ben ik erg tevreden over deze ontwikkeling. Naast meest betaalbare woningen vergroot het ook de levendigheid in de stad en in gebieden zoals de Spoorzone."

Taskforce betaalbaar wonen

Er is nog altijd een grote behoefte aan betaalbare huisvesting, ook in het centrum van Tilburg. Daarom is in 2015 afgesproken om te zoeken naar locaties voor realisatie van 800 extra nieuwe betaalbare woningen. Dat gebeurt onder de naam 'Taskforce betaalbaar wonen'.  

In de periode tot en met 2020 worden 369 woningen opgeleverd, in 2021 nog eens 354 en na 2021 in ieder geval de projecten Tilburg Talent Square II en Puijakker (samen 172 woningen). Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de ambitie van 800 extra woningen. Ook voor de periode daarna wordt actief gezocht naar geschikte locaties voor extra sociale huurwoningen.

Wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): "Op deze nieuwe woningen van Tilburg Talent Square II en Puijacker mogen we als Tilburg heel trots zijn. Ze passen naadloos binnen de opgave waar wij als gemeente voor staan: meer beschikbare en betaalbare woningen in leefbare buurten. Mede dankzij deze ontwikkelingen worden deze delen van onze stad in de nabije toekomst nog fijner om te wonen en verblijven."