Brabantse aanpak circulair bouwen

23 maart 2022

Bedrijven uit de Brabantse bouw- en vastgoedsector en overheden uit Brabant hebben afspraken gemaakt over circulair en inclusief bouwen. Bij circulair bouwen worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 

De bestuurders op een rij

(Foto: Eddie Mol in opdracht van de provincie Noord-Brabant)

De samenwerkingspartners ondertekenden op 16 maart een manifest. De ondertekening past in de ambitie die Tilburg heeft op het gebied van circulariteit. In 2045 wil de gemeente volledig circulair zijn.

Richtlijnen opstellen

In het Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022-2025 heeft de gemeenteraad afgesproken richtlijnen op te stellen voor circulaire ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkelingen en het circulair inkopen van maatschappelijk vastgoed. Circulair bouwen staat daarbij centraal. Goede en effectieve samenwerking met andere partijen in Brabant is een van de sleutels tot succes. Tilburg is daarom graag onderdeel van Cirkelstad Brabantstad. Op initiatief van Cirkelstad Brabantstad is een programma opgesteld voor een Brabantse aanpak circulair bouwen. Tilburg sluit daarbij aan. Onderdeel van de afronding van dit programma is de bestuurlijke ondertekening van het manifest Brabantse aanpak circulair bouwen.

Versneld naar een circulaire economie

Wethouder Bas van der Pol (o.a. circulaire economie en ruimtelijke ordening): “We willen als gemeente Tilburg versneld naar een circulaire economie in 2045. We staan voor de grote opgave in onze gemeente om 25.000 nieuwe woningen te realiseren, ruimte te geven aan nieuwe bedrijvigheid en maatschappelijk vastgoed te vernieuwen. Hierbij is circulair bouwen bijzonder belangrijk. Wij willen daarom werken aan experiment en innovatie, samenwerking met bouwers en het borgen van circulariteit in strategisch ruimtelijk beleid."