College biedt begroting aan

07 oktober 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders stuurde 7 oktober de Programmabegroting 2022-2026 aan de gemeenteraad. In de Programmabegroting staat welke inkomsten de gemeente heeft en waar het geld naartoe gaat in 2023.

(Foto: Dolph Cantrijn)

Dit is de 1e begroting van het nieuwe college waarin de keuzes en ambities uit het bestuursakkoord Meer voor Elkaar financieel zijn uitgewerkt.

Iedereen meetelt

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wil de gemeente werken aan een stad waar iedereen meedoet, iedereen er toe doet en waar iedereen meetelt. Het college is zich ervan bewust dat ze deze begroting vaststelt op een moment dat er sprake is van veel onzekerheden. De ontwikkelingen op lokale en (inter)nationale schaal, zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de toename van mensen op de vlucht vragen om een constante alertheid om hierop in te spelen van het gemeentebestuur. "De stapeling van crises heeft tot nu toe niet geleid tot een economische recessie, maar wel tot financiële problemen bij een flink aantal inwoners en ondernemers. Naast de maatregelen van het Rijk is in de begroting ruimte gereserveerd voor fondsen die kunnen ondersteunen waar Tilburgers geraakt worden door deze en andere ontwikkelingen", aldus wethouder Maarten van Asten (Financiën).

Opgaven

Los van deze onzekerheden blijven 3 grote opgaven uit het Akkoord een onverminderd belangrijke plek hebben in deze begroting. Tot 2026 is er mede door de tegemoetkomingen van het Rijk, binnen de begroting voldoende ruimte om hier ook een basis voor te leggen. Tilburg Kansrijk, Tilburg Groen & Duurzaam en Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist zijn dan ook duidelijk terug te vinden in de begroting.

Naast de begroting is er ook een uitvoeringsbrief gepubliceerd die onderwerpen, handreikingen en ideeën bevat die het college ophaalde in de stad. Meer informatie daarover op de pagina Samen meer voor Elkaar op deze site. De Uitvoeringsbrief staat op de pagina Bestuurlijke informatie.

Bestuurlijke informatie

De begroting staat op de pagina Bestuurlijke informatie 2023 op deze site.

Meer informatie over de behandeling van de begroting door de gemeenteraad op 17 november staat op de website van de gemeenteraad: raadtilburg.nl.