College stelt aanpassing minimaregeling uit tot 1 januari 2022

03 juli 2020
Gebouw van het UWV

De gemeente ondersteunt inwoners met een laag inkomen door middel van minimaregelingen. Die regelingen zouden in 2021 versoberd worden voor inwoners met een inkomen tussen de 100 en 120% van het sociaal minimum. Dat wordt vanwege corona uitgesteld tot 2022.

Er komt uitstel omdat blijkt dat de coronacrisis de meeste kwetsbare inwoners extra hard raakt. En de invoer van de nieuwe aanpak, loopt vertraging op door corona. Daarom heeft het college besloten de versobering uit te stellen tot 1 januari 2022. De gemeente streeft ernaar om inwoners met een laag inkomen zelfredzamer te maken. Dat gebeurt met een vernieuwende aanpak, waarbij nabijheid en maatwerk leveren centraal staan. Resultaten laten zien dat dit succesvol verloopt.

Meedoen in elke fase

Tilburg wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen in elke fase van het leven, met passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Daarom zet Tilburg in op het versterken van de sociale basis, gezondheid en bestaanszekerheid van de Tilburgers. Wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid): "We willen onze inwoners niet laten vallen. Dat zeiden we twee jaar geleden en dat zegen we nu ook. Eind 2019 zetten we de beweging in van armoede verzachten naar bestaanszekerheid. We streven naar meer financiƫle zelfredzaamheid en regeling-onafhankelijkheid voor inwoners op het sociaal minimum. We doen dat met een vernieuwende aanpak die succesvol is. Dat blijkt uit de pilot '1e 50 huishoudens in het kader van Bestaanszekerheid'."

"Door corona vraagt de aanpak echter meer tijd en nog iets extra's om de beweging te kunnen maken en verder te versterken. Het college staat achter deze beweging en heeft dan ook besloten de aanpassing van de minimaregeling met een jaar uit te stellen. Ik ben blij met dit besluit, want onze inwoners moeten kunnen rekenen op een ondersteunende en betrouwbare gemeente. Deze kwetsbare mensen moet in de eerste periode na corona kunnen rekenen op stabiliteit qua inkomen en ondersteuning, juist om grotere problemen te voorkomen."

Vanaf 1 januari 2022

Het besluit de minimaregeling een jaar langer in stand te houden betekent dat de verlaging van de premiebijdrage per deelnemer aan de Collectieve Zorgverzekering Minima met 10 euro per maand en de verlaging van de hoogte van de Individuele Inkomenstoeslag met 100 euro per jaar, pas ingaat vanaf 1 januari 2022.