Controles voor meer zicht op illegale prostitutie

09 augustus 2021
Een vrouw in een groot bed

De gemeente Tilburg voert samen met de politie regelmatig controles uit op illegale prostitutie. Deze controles doen de gemeente en de politie om zicht te krijgen op de aard en omvang van deze illegale branche.

Zo kan mensenhandel en uitbuiting tegengegaan en gesignaleerd worden. En kan overlast worden aangepakt of tegengegaan. Het afgelopen half jaar zijn meerdere woningen en hotels in Tilburg gecontroleerd waar het vermoeden was van illegale prostitutie. Op verschillende plekken bleek er inderdaad sprake van illegale prostitutie.

Illegale prostitutie

In Tilburg is het werken in de seksbranche toegestaan met een vergunning. Sekswerkers die dat doen vanuit hun eigen woning zijn hier, onder strenge voorwaarden, voor uitgezonderd. Maar er zijn ook personen of bedrijven die zonder vergunning seksuele handelingen tegen betaling aanbieden en uitvoeren. Dat noemen we illegale prostitutie.

Veilig werken

De gemeente vindt het belangrijk dat sekswerkers in de stad veilig, zelfstandig en onder goede omstandigheden kunnen werken. Daarom staan er bij deze controles altijd hulpverleners klaar voor sekswerkers die daar behoefte aan hebben. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met de klankbordgroep Seksworks. Meer informatie daarover op de site seksworks.nl.

Signalen van illegale prostitutie in uw buurt ? Meld dit dan via de pagina Melding maken op deze site of via de gratis Fixi app. Anoniem melden kan ook bij Meld Misdaad Anoniem via tel 0800-7000.

Cijfers 1e half jaar 2021

Cijfers over de controles in het eerste half jaar van 2021 staan in de factsheet die hieronder te lezen of te downloaden is.