Dag van de Rechten van de Mens

10 december 2021
Vlaggen op het Stadhuis, waaronder 6 mensenrechtenvlaggen

Foto: Joris Buijs

Het is vandaag 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Daarom wapperen er 6 Mensenrechtenvlaggen op het Stadhuis van Tilburg, net als bij veel andere gemeenten in Nederland. Een initiatief dat iedereen oproept om rekening te houden met de rechten van anderen. 

Op 10 december 1948 werd een belangrijke verklaring aangenomen door de Verenigde Naties. Namelijk de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sindsdien worden ieder jaar op 10 december de mensenrechten onder de aandacht gebracht. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en in internationale verdragen.

Gelijke mensenrechten

Alle mensen hebben gelijke mensenrechten, zonder onderscheid. Niet naar ras, kleur, geslacht, taal of godsdienst. Niet naar politieke of andere overtuiging of status. De een heeft niet meer rechten dan de ander. Dat lukt alleen als iedereen rekening houdt met de rechten van anderen. Ieder persoon en elk onderdeel van de samenleving heeft daar een rol in.