Dag van de Stad in teken van gelijke kansen

10 maart 2022

De Spoorzone in Tilburg is dit jaar de thuisbasis van de zesde Dag van de Stad. Dit congres rond stedelijke innovatie is op donderdag 29 september en staat in het teken van het streven naar gelijke kansen voor iedereen. 

logo dag van de stad met in de achtergrond de lochal

Dag van de Stad is een landelijk podium waarbij een stad prominent in de spotlights staat. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Het wordt georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), Agenda Stad, Platform31, VNG, G40, G4,IPO en het Netwerk kennissteden Nederland. Het is elk jaar in een andere stad.

Inclusieve steden

We zien dat niet iedereen profiteert van de welvaart in Nederland. In de media wordt in programma’s als ‘Scheefgroei in de polder’, ‘Klassen’ en ‘De Kloof’ aandacht gevraagd voor de groeiende ongelijkheid. Ook bestuurders maken zich zorgen. Dat blijkt o.a. uit het manifest Dicht de Kloof dat 15 burgemeesters in mei 2021 ondertekenden. Daarin pleiten ze voor herstel en perspectief van stedelijke gebieden die kampen met hardnekkige sociale problemen en achterstelling. 

Hoe zorg je ervoor dat alle inwoners, ook de 1 miljoen kwetsbaren in Nederland, mee kunnen doen in de stad? Dat iedereen gelijke kansen heeft, op werk, passende woonruimte, op goed onderwijs en goede zorg? En hoe kunnen de grote fysieke opgaven in de stad, zoals de krapte op de woningmarkt of de energietransitie, hieraan bijdragen? Kortom: hoe maken en houden we onze steden inclusief en toekomstbestendig? 

De stad van iedereen

Met als thema ‘De stad van iedereen’, gaan de deelnemers in gesprek over deze en andere uitdagingen tijdens een gevarieerd programma met inspirerende sprekers, interessante excursies en met volop gelegenheid om inzichten te delen. Meer dan ooit staat De Dag van de Stad in het teken van de verwevenheid tussen fysieke vraagstukken en het bevorderen van inclusie. 

Daarnaast staat Tilburg in the spotlight. Op de Dag van de Stad én in de voorafgaande Nacht van de Stad op woensdag 28 september, is er veel aandacht voor het heden en verleden van de stad, waar oud en nieuw en ruig en verfijnd versmelten. 

Save-the-date

We zien je graag op 28 én 29 september in Tilburg. Want zoals elk jaar maak je, als ambtenaar, bestuurder, wetenschapper, ondernemer, kunstenaar of inwoner de Dag van de Stad. Dit jaar vindt de Dag van de Stad een maand eerder plaats dan in eerdere jaren. Dit vanwege de kans op beter weer tijdens de excursies en om eventuele restricties, als gevolg van een onverhoopte nieuwe corona-uitbraak in het najaar, voor te zijn. Elkaar ontmoeten is nu eenmaal het hart van de Dag van de Stad.

Blijf op de hoogte

De komende tijd houden we je graag op de hoogte. Hou de website dedagvandestad.nl in de gaten voor updates.