Dag van de Witte Stok

15 oktober 2020
Man met een blinde geleide hond

Het is donderdag 15 oktober 2020 de internationale dag van de Witte Stok. Er wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor mensen met een visuele beperking.

Het gaat vooral over mensen die aan het verkeer deelnemen met een witte stok. Die stok is een wettelijk stopteken. De Oogvereniging afdeling Noord-Brabant vraagt aandacht voor dit onderwerp, samen met TOG (Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties) en KBO-Brabant. Zij willen overige verkeersdeelnemers bewust maken van wat het betekent om je met een witte stok een weg te banen in het openbare leven. Daarom organiseren zij een ervaringstoer.
 
Wethouder Mario Jacobs is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte in Tilburg. Hij doet binnenkort mee aan de ervaringstoer, gewapend met witte stok en met geblinddoekte ogen. Onder begeleiding van enkele blinden en slechtzienden loopt de wethouder dan een stukje langs de drukke Spoorlaan en steekt hij op een paar plekken over. "Je kunt je nauwelijks een goede voorstelling maken hoe het is om een visueel beperking te hebben en je door de openbare ruimte te verplaatsen. Met deze ervaringstoer wil ik zelf aan den lijve ondervinden hoe je zaken, waar je normaal gezien niet bij stilstaat, met een visuele beperking waarschijnlijk totaal anders ervaart. Het is vervolgens broodnodige informatie en een extra stimulans om, samen met onze medewerkers, in het dagelijks werk aan de openbare ruimte een tandje bij te zetten. De oogvereniging, het TOG en de KBO zijn daarin voor ons vanzelfsprekende partners om kennis en ervaringen te delen. Ze houden ons scherp en daar maken we dan ook graag gebruik van."

Onlangs is de voetgangersagenda vastgesteld. Ook in deze agenda is er specifiek aandacht voor de toegankelijkheid van onze openbare ruimte. Daarbij is zowel aandacht voor de bestaande als nieuwe inrichting. Voorbeelden van maatregelen die we nemen zijn het verbreden van trottoirs bij openbaar vervoershaltes, verbreden van op- en afritjes en het uitrusten van verkeerslichten met rateltikkers.