Verkoop van bouwlocaties of gemeentelijk vastgoed op vastgoed-gemeentetilburg.nl

12 april 2022

De gemeente Tilburg publiceert het onroerend goed (gebouwd en ongebouwd) dat ze wil verkopen voortaan op vastgoedgemeentetilburg.nl.

Een huis in aanbouw

Op deze site informeert de gemeente de markt over aankomende openbare inschrijvingen.

Openbare inschrijving

In sommige gevallen kan de gemeente besluiten om geen openbare inschrijving te houden, maar haar vastgoed aan een specifieke koper te verkopen. Ook dit publiceert de gemeente op vastgoedgemeentetilburg.nl. In de toelichting op die site staat dan waarom de gemeente een overeenkomst wil sluiten met de betreffende koper. Naast verkoop zal op vastgoedgemeentetilburg.nl ook staan welk vastgoed wordt aangeboden voor verhuur. Ook het verlenen van zakelijke rechten (erfpacht, opstal) wordt op deze site bekendgemaakt.