Deelmobiliteit in goede banen leiden

18 maart 2022
Een elektrische scooter

Om ervoor te zorgen dat er niet teveel deelscooters en deelfietsen in Tilburg komen, komt de gemeente met een vergunningstelsel voor deze voertuigen. Daardoor heeft de gemeente de mogelijkheid om samen met de aanbieders actiever te sturen op het beter benutten van de openbare ruimte en op een betere dienstverlening.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners auto’s, scooters en fietsen met elkaar delen. Daardoor zijn er minder voertuigen nodig. Wanneer er minder voertuigen rijden en geparkeerd staan, geeft dat meer ruimte in de stad. Meer ruimte om elkaar te ontmoeten, om te vergroenen en het zorgt voor een betere bereikbaarheid. Zo voegen we elektrische deelfietsen toe en tegelijkertijd verminderen we de overlast.

Overlast van deelscooters beperken

Overlast van gestalde deelvoertuigen is een grote ergernis bij bewoners. In 2021 kwamen er bij de aanbieder en gemeente meer dan 1.000 klachten binnen over de deelscooters. Een groot deel had te maken met (over)last van gestalde scooters. “Door voorwaarden en voorschriften te stellen aan het verkrijgen van een vergunning zorgen we ervoor dat de samenwerking tussen gemeente en aanbieders niet meer vrijblijvend is. In de voorschriften regelen we bijvoorbeeld hoe we als gemeente kunnen bepalen waar deelvoertuigen wel en niet mogen staan”, aldus wethouder Rik Grashoff (mobiliteit): “Ook leggen we afspraken vast over het verstrekken van data. Het vergunningstelsel schrijft bovendien voor dat er maximaal drie aanbieders van tweewielers actief mogen zijn in Tilburg. Er mogen maximaal 500 elektrische deelfietsen- en scooters komen. Een verdere groei staan we pas toe bij voldoende gebruik van de voertuigen en als duidelijk is dat de overlast voor bewoners daardoor niet toeneemt.”

Aanbod van deelmobiliteit

Een openbare ruimte waar meer ruimte is voor planten en bomen, waar ruimte is om elkaar te ontmoeten en waar de lucht schoon is. Daar werken we aan in Tilburg. Met name in de binnenstad is dit belangrijk. Er worden hier de komende jaren 3.500 woningen bijgebouwd. De ruimte is al beperkt en die moeten we met nog meer inwoners gaan delen. Samen moeten we daarom keuzes maken in hoe we de ruimte zo goed mogelijk inrichten en gebruiken. We gaan groeien in het aantal inwoners, maar zo min mogelijk groeien in het aantal voertuigen in de binnenstad. Deelmobiliteit helpt hierbij. 

De gemeente gaat zich de komende jaren samen met partners inzetten om ervoor te zorgen dat er in Tilburg een hoogwaardig en betaalbaar aanbod komt van deelauto’s, deelscooters en deelfietsen. We zorgen samen voor kwalitatief goede voertuigen, voldoende aanbod en een goede spreiding zodat er altijd een voertuig op loopafstand beschikbaar is. Samen werken we zo aan een stad waar we nu en in de toekomst prettig met elkaar kunnen leven en die optimaal bereikbaar is.