Demonstraties van boeren in Tilburg

17 december 2019

Farmers Defence Force (FDF) heeft in het weekend gemeld dat ze op woensdag 18 december willen demonstreren in Tilburg. FDF heeft verspreid over het land demonstraties aangekondigd. En dus ook in Tilburg.

De plek van de demonstratie is het gebied Nederlandser, Zuiderkruisweg, Jules Verneweg, Wegastraat, Siriusstraat en alle tussengelegen straten (zie kaartje).

Grondrecht

De gemeente Tilburg vindt vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie een groot goed: een grondrecht dat geëerbiedigd moet worden. De rechtbank heeft op 17 december uitspraak gedaan in kort geding en bepaald dat boeren actie mogen voeren, maar geen distributiecentra mogen blokkeren. Binnen bepaalde voorwaarden mag FDF in Tilburg komen demonstreren. Denk hierbij aan voorschriften als: men mag 2 uur in het aangewezen gebied verblijven, er geldt een alcoholverbod en hakselaars, giertanks dan wel vergelijkbare voertuigen worden niet toegestaan en er mag geen hinder zijn voor openbaar vervoer, voetgangers, fietsers, andere verkeersdeelnemers en hulpverlening. De volledige lijst van voorschriften en beperkingen staat in de bijlage.