Domus aan Edisonlaan opent op 1 maart

23 februari 2021
Het gebouw waar de Domus komt aan de Edisonlaan

Aan de Edisonlaan 15 opent het Leger des Heils op 1 maart de Domus Tilburg. Een Domus is een plek waar kwetsbare mensen wonen. Vaak gaat het om dak- of thuislozen die nergens anders terecht kunnen.

De Domus start met tien bewoners. Die wordt uitgebreid tot maximaal 27 bewoners. Het gaat om mensen uit Tilburg en omgeving die op dit moment dak- of thuisloos zijn en op verschillende levensgebieden ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De Domus wordt voor korte of langere periode hun nieuwe thuis.

Afspraken

Er zijn goede afspraken met de omgeving gemaakt over veiligheid en mogelijke overlast. Hiervoor is in 2020 een Klankbordgroep opgericht. Daarin zitten diverse buurtbewoners, Buurtbelangen Broekhoven-Oerle, Wijkraad Zuiderkwartier en Stichting Woonzorg Nederland. Deze partijen hebben samen met gemeente, politie, Leger des Heils en RIBW Brabant afspraken op papier gezet in een convenant. 
Vaak hebben de dak- of thuislozen te maken met verslavings- en/of psychische problemen. De bewoners krijgen 24 uur per dag begeleiding van professionele hulpverleners, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de deelnemer staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. Het doel is dat de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
 
Het streven van de landelijke overheid is om kwetsbare mensen, waaronder dak- en thuislozen, zoveel mogelijk weer zelfstandig te laten wonen in wijken. Hier is nog niet iedereen toe in staat. Ook deze groep verdient een plek om ergens te kunnen wonen. In de Domus hebben ze 24 uur per dag begeleiding en leren ze weer zoveel mogelijk deel te nemen aan de maatschappij en het gewone leven. “Een dak boven je hoofd en een plek om te wonen geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen. In Tilburg staan we achter dit idee. Dit biedt ruimte om weer mee te kunnen doen in de samenleving”, aldus wethouder maatschappelijke opvang Rolph Dols.