Dorpsvisie Biezenmortel gepresenteerd

26 november 2021
Inwoners van Biezenmortel bij de presentatie van de dorpsvisie

Er is een dorpsvisie voor Biezenmortel gemaakt. Daarin staat wat er nodig is om het dorp de komende jaren, en ook op de langere termijn, leefbaar te houden.

Kleinschaligheid en diversiteit zijn nodig voor het behoud van de leefbaarheid. De dorpsvisie werd op 25 november door de Coöperatie Biezenmortel aan wethouder Rolph Dols overhandigd.

Samen met inwoners

De Coöperatie startte begin 2021, samen met de inwoners, met het maken van de visie. Inwoners gaven in een enquête aan wat zij belangrijk vinden. Wat gaat er goed in het dorp en wat minder goed? Ook werd gevraagd of Biezenmortel zou moeten groeien of niet. Tijdens bewonersavonden zijn inwoners met elkaar in gesprek gegaan en is de dorpsvisie verder uitgewerkt. 

Dorp om te koesteren

Inwoners waarderen de natuurlijke, aantrekkelijke en landelijke omgeving zeer. Net als de sfeer van, en het karakter van een kleinschalig dorp. Biezenmortel heeft als onderdeel van Tilburg een eigen identiteit en ziet zichzelf niet als wijk van Tilburg. Het geeft Biezenmortel zijn eigen identiteit. Die wil het dorp graag behouden. Biezenmortel wil geen eenheidsworst worden als mogelijke ‘wijk van Tilburg’. Maar een dorp met een eigen karakter en ruimtelijke kwaliteit. Kleinschaligheid en diversiteit zijn daarvoor belangrijk. Voor nu, en als het nodig is om toekomstige groei mogelijk te maken.

Toekomst vastgelegd

Thomas Mallens van de Coöperatie: “We hebben in de dorpsvisie de toekomst van ons dorp vastgelegd. Met volop kansen voor een gezond Biezenmortel. Gemaakt en gedragen door het dorp.” Een mooi voorbeeld van betrokkenheid vindt wethouder Rolph Dols: “De dorpsvisie laat de kracht van het samen doen, zien. Er ligt een gedegen verhaal waarin goed is gekeken naar wat er nodig is om Biezenmortel nu en straks zijn eigen sfeer en karakter te laten behouden.”

De dorpsvisie is te lezen of te downloaden op de site van de Coöperatie Biezenmortel.