Ecologisch groenbeheer in de Reeshof

02 juni 2021
Het gras lekker hoog laten groeien in de bermen

De komende jaren wil de gemeente meer locaties in de stad geschikt maken voor vlinders, bijen en andere insecten (vergroten biodiversiteit). Daarom worden grasveldjes en bermen niet meer kort gemaaid. Dit heet ecologisch groenbeheer. De gemeente begint ermee in de Reeshof.

Vlinders, bijen en andere insecten zijn onmisbaar voor de natuur. Maar net als bij veel andere dieren, nemen ze de afgelopen jaren in aantal af. Door het ecologisch beheer wil de gemeente helpen om meer vlinders, bijen en andere insecten aan te trekken. Na de Reeshof zijn de andere wijken en dorpen aan de beurt.

Wilde bloemen

Ecologisch groenbeheer wil zeggen dat grasveldjes en bermen niet meer kort gemaaid worden als een gazon. Hierdoor krijgen wilde bloemen de kans om tussen het gras te groeien en om in bloei te komen. Dit komt ten goede aan de bijen en vlinders, waar het landelijk erg slecht mee gaat. Het langere gras zorgt ook voor geschikt leefgebied voor de natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups zoals sluipwespen en de kleine poppenrover. Dit helpt om de overlast van deze rupsen in het voorjaar en de zomer te verminderen. De grasvelden bermen die ecologisch worden beheerd, worden nog maar een tot twee keer per jaar gemaaid. Dat betekent dat het gras op veel plekken aanzienlijk hoger zal zijn. De hoogte varieert ongeveer van 30 tot 70 centimeter.

Maaien voor de verkeersveiligheid

De randen van het gras en bermen langs wegen en paden en rond rotondes en bij kruisingen worden vaker gemaaid vanwege de verkeersveiligheid. Ook bij de speeltuinen en de plekken in de parken waar je lekker kunt zitten, houdt de gemeente het gras kort. Voorbeelden van ecologisch beheer zijn al op verschillende plaatsen in de stad te zien. Bijvoorbeeld langs de Ringbaan-Zuid, Middeldijkdreef en de Baden Powelllaan.