Een kansrijke toekomst begint hier

27 juni 2019

De nieuwe Lokale Educatieve Agenda (LEA) is op woensdag 26 juni ondertekend. Hierin staat wat de stad tot en met 2022 wil bereiken voor de Tilburgse jeugd van 0 tot 23 jaar.

De nieuwe agenda heeft als titel 'Een kansrijke toekomst begint hier'. De 3 kernambities die worden benoemd in de LEA zijn:  'Leren doe je overal', 'Het netwerk versterken' en 'Kansrijk starten, een leven lang'. Deze ambities zijn opgesteld door de gemeente en verschillende (onderwijs)partners. Op woensdag 26 juni is de LEA ondertekend door alle samenwerkingspartners.

Leren doe je overal

Leren doe je in Tilburg overal. Niet alleen op een peutervoorziening, buitenschoolse opvang of op school. Jongeren leren niet alleen van juffen of meesters, leraren of docenten, maar van iedereen en alles wat ze interesseert, waar ze energie van krijgen. In de komende jaren willen de gemeente en de partners ervoor zorgen dat er steeds meer plekken voor kinderen en jongeren komen waar ze leren vanuit de energie die er is.

Netwerk versterken

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen iemand heeft in zijn omgeving op wie je kunt vertrouwen, die je verder helpt, een zetje geeft als dat nodig is. Dat kan de trainer van voetbal zijn, maar net zo goed de buurvrouw of een leraar. Het netwerk versterken noemen we dat. Het gaat hierbij ook over het netwerk van iedereen die met kinderen en jongeren werkt.

Kansrijk starten

Kinderen en jongeren worden steeds goed voorbereid op de volgende stap: van een dreumes die voor het eerst naar de peutervoorziening gaat of een tiener die brugsmurf wordt tot de bijna afgestudeerde gezondheidscoach die aan het werk gaat. De partners ondersteunen en zetten een stap extra als dat nodig is.

Wethouder Marcelle Hendrickx over de nieuwe LEA en de samenwerking met de partners: "Ik ben zeer tevreden met en trots op het gezamenlijke en zorgvuldige proces dat wij met elkaar doorlopen hebben om te komen tot de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda."

Het in dit nieuwsbericht genoemde collegebesluit is een ontwerpbesluit. Dit besluit wordt voorgelegd aan de raad/raadscommissie op 16 september 2019.