Een kansrijke toekomst voor alle kinderen en jongeren 

22 juli 2022
Kinderen lopen in de zomer bij een school

Alle kinderen en jongeren moeten hun talenten kunnen ontwikkelen, dezelfde kansen krijgen en kunnen meedoen. In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2023-2026 ‘Een kansrijke toekomst is begonnen!’ staat wat we de komende 4 jaar willen bereiken. 

De LEA is er voor de Tilburgse jeugd van 0 tot 23 jaar. Het uitvoeren hiervan doet de gemeente samen met kinderopvangorganisaties, het primair- en voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 

Van kinderopvang tot voortgezet onderwijs

Een kansrijke toekomst voor alle kinderen en jongeren. Dat is waar we in Tilburg voor gaan. Een toekomst waar zij en hun ouders zelf aan meewerken. Dat start al bij de geboorte en loopt door van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) tot aan het basis-, middelbaar- en voortgezet (beroeps)onderwijs. De LEA gaat over al deze fases, waar ook kinderopvang- en onderwijsorganisaties een belangrijke rol spelen. Zij zetten zich er dagelijks voor in dat ieder kind erbij hoort en zich op diverse vlakken kan ontwikkelen. In de nieuwe agenda bepalen kinderopvang, onderwijs en gemeente samen waar zij de komende vier jaar op focussen om deze ambities verder te brengen. Dat doen zijn samen met partners in de stad. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zelf leren ontdekken wat ze interessant en leuk vinden. Niet alleen om te ontdekken waar ze zelf goed in zijn. Maar ook om talenten van anderen te zien, te leren waarderen en respecteren. En we leggen de verbinding naar de beroepen van straks”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs en Kinderopvang / Jeugd en Kansengelijkheid).

Werken vanuit onze ervaringen

De nieuwe LEA ‘Een kansrijke toekomst is begonnen’ bouwt voort op ‘Een kansrijke toekomst begint hier!’, die in 2022 afloopt. Hierin stonden drie ambities centraal: Leren doe je overal, het netwerk versterken en kansrijk starten, een leven lang. Uit de evaluatie in 2021 blijkt dat deze ambities nog steeds breed worden gedragen. Daarom staan zij ook nu weer centraal. Een nieuwe LEA biedt ook nieuwe kansen. We leggen een sterkere focus op kansengelijkheid en inclusie en scherpen de ambities aan. We versterken de wijk- en praktijkgerichte aanpak en werken nog meer vraaggericht en aan een betere infrastructuur voor brede talentontwikkeling. Ook ondersteunen we de zwaarbelaste kinderopvang om gelijke kansen zo vroeg mogelijk te stimuleren. We organiseren de LEA in drie clusters: de basis, brede talentontwikkeling en welzijn. Dit helpt ons om steeds die partijen te betrekken die van belang zijn om onze ambities en bijbehorende doelen te realiseren.  
 
In 2021 hebben we samen met partners teruggeblikt, nagedacht over prioriteiten en welke doelen we willen behalen. Daaruit blijkt dat er veel draagvlak is in de stad voor de LEA, maar dat er meer behoefte is aan focus en sturing. Aan de tussentijdse evaluatie hebben zo’n 75 medewerkers vanuit de kinderopvang, onderwijsinstellingen, het Factorium, Cist, bibliotheek, Ontdekstation en de gemeente deelgenomen. Ook leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs dachten na over wat de LEA betekent voor hun eigen toekomst. Ook is op 30 maart is met een brede vertegenwoordiging van het werkveld nagedacht over de toekomst van het onderwijs. 

Hoe nu verder?

Op 7 juli hebben de bestuurders van de kinderopvangorganisaties en de schoolbesturen van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ingestemd met de nieuwe LEA. Het college ging op 19 juli akkoord met de nieuwe LEA. De raad zal deze op 19 en 26 september behandelen. In oktober volgt het besluit. In november wordt de begroting besproken.