Eerste groep statushouders woont in de Willem II kazerne

26 januari 2022

De eerste 50 statushouders zijn 25 januari aangekomen bij de voormalige Willem II kazerne aan Ringbaan Zuid. In het gebouw gaan 200 statushouders wonen. Ze blijven daar tot ze een woning toegewezen krijgen.

Een ruimte in de voormalige Willem II kazerne

(Foto Dolph Cantrijn)

Op 1 november 2022 stopt de opvang. Dan wordt het gebouw gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen. Er is veel werk verzet om de ruimtes in de voormalige gevangenis aan te passen. De celdeuren zijn bijvoorbeeld vervangen door houten deuren. Ook de verblijfsruimtes zijn aangepakt en een stuk leefbaarder gemaakt. Kunstenaars gaan de buitenruimtes nog opfleuren met muurschilderingen.

Verblijfsvergunning

Een statushouder is iemand die de asielprocedure heeft doorlopen en een verblijfsvergunning heeft gekregen voor 5 jaar. Een statushouder heeft recht op een woning. Voordat ze die toegewezen krijgen, wonen ze in de Willem II kazerne.

Overbruggingsprogramma

In het complex komen vooral alleenstaande volwassenen te wonen, geen gezinnen. Ze komen uit asielzoekerscentra uit het hele land. Op het moment dat de statushouders intrekken in het complex, begint het zogenaamde overbruggingsprogramma. Tilburg is de eerste gemeente waar gestart wordt met dat programma terwijl deze mensen nog in de opvang zitten. Normaal gebeurt dat pas op het moment dat de statushouders een woning toegewezen hebben gekregen. De bewoners krijgen onder andere lessen Nederlands, fietslessen en ze koken samen.

Vrijwilligers altijd welkom

Voor het overbruggingsprogramma werken de gemeente en het COA samen met o.a. ContourdeTwern en het Sportbedrijf. De bewoners kunnen allerlei sporten doen, maar bijvoorbeeld ook oefenen met het Nederlands. Daarvoor krijgen we hulp van vrijwilligers van ContourdeTwern. Inwoners die als vrijwilliger willen helpen in de Willem II kazerne, kunnen bellen met ContourdeTwern op nummer 013 – 583 99 00 of mailen naar info@contourdetwern.nl.

Het contact met de buurt was en is heel belangrijk. Het is belangrijk dat de betrokken organisaties en de omwonenden met elkaar in gesprek blijven. Daarom is er elke maand een beheerdersoverleg. Daar zitten ook omwonenden bij. Als er iets speelt, wordt dat besproken in het overleg. Voor omwonenden is een lijst beschikbaar met namen en contactgegevens van betrokken organisaties. Inwoners kunnen deze mensen altijd bereiken om dingen door te spreken.

  • Bezoek de pagina opvang kazerne op deze site