Eerste plannen terrein Willem II kazerne

26 februari 2020
Het gebouw van de voormalige Willem II kazerne

(Foto: Beeldveld/Wilfried Scholtes)

Voor het terrein bij de voormalige Willem II kazerne, worden plannen ontwikkeld. Het hoofdgebouw en de achterliggende gebouwen blijven in tact. In en rond de kazerne komen o.a. nieuwe woningen. Op 10 maart is een informatieavond.

De avond is in het Willem II stadion (Goirleseweg 34) van 19:00 tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. Op de avond zijn nog geen ontwerpen van woningen te zien. Ook de prijzen van de huizen die gebouwd gaan worden, zijn nog niet bekend. Voor het terrein is een eerste stedenbouwkundig plan gemaakt. De gemeente licht dit plan op 10 maart toe. Om 19:00 uur is een korte presentatie, die wordt om 20:00 uur herhaald.

Vragen

Aansluitend kunnen geïnteresseerden bij medewerkers van de gemeente terecht voor vragen, opmerkingen en ideeën. Voor de herontwikkeling van het kazerneterrein is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het maken van een stedenbouwkundig plan is daarvoor de eerste stap. Hierin zijn ideeën op hoofdlijnen uitgewerkt. In het plan is opgenomen waar de woningen en een basisschool komen. Verder staat er in hoe de wegen gaan lopen en waar ruimte is voor parkeren, spelen en groen. De gemeente bespreekt het plan de komende tijd met ondernemers, de wijkraad, de buurtcommissie en omwonenden. De reacties die op het plan komen, worden verwerkt in een definitief stedenbouwkundig plan.

Laatste woningen

Het gebied Stappegoor is volop in ontwikkeling. De wijk Zuiderpark is klaar en de laatste woningen in Willemsbuiten zijn in aanbouw. Omdat er veel vraag is naar woningen wordt er op dit moment gewerkt aan een plan voor de herontwikkeling van de Willem II Kazerne. De karakteristieke gebouwen van de voormalige Willem II kazerne (het hoofdgebouw aan de Ringbaan Zuid en de achterliggende gebouwen) blijven behouden. De andere gebouwen op het terrein worden gesloopt.