Compensatie energiekosten voor verenigingen en organisaties

20 december 2022

Verenigingen en maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door de hoge energieprijzen, kunnen vanaf januari 2023 een eenmalige energiecompensatie aanvragen. Er is voor 2022 en 2023 maximaal 4 miljoen euro beschikbaar.

Drie meiden spelen Lacrosse

(Foto: Toin Damen)

Verenigingen en organisaties kunnen de subsidie aanvragen op de pagina ‘Subsidie Energiecompensatie’ op deze site. Nu kan dat nog niet. De gemeente informeert de verenigingen en organisaties zodra het kan.

Impact

Tilburgse verenigingen en maatschappelijke organisaties merken de gevolgen van de hoge energieprijzen. Een deel heeft moeite met het betalen van de energierekeningen. Uit een inventarisatie van de gemeente bij Tilburgse sportverenigingen in oktober 2022, blijkt dat 6 op de 10 sportverenigingen in meer of mindere mate in financiële problemen komen door de hoge tarieven.

Gezondheid inwoners

“De stijgende energiekosten kunnen ervoor zorgen dat organisaties zich genoodzaakt voelen om de contributie meer te verhogen dan wenselijk is of een beperkter aanbod aan activiteiten te bieden. Dat is niet de bedoeling. We willen dat onze verenigingen en maatschappelijke instellingen zich kunnen blijven inzetten voor de gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze stad en samenleving en moeten voor iedereen toegankelijk blijven”, aldus wethouder Yusuf Çelik (Verduurzaming en Energietransitie gebouwde omgeving): “Met deze energiecompensatie voorkomen we dat organisaties drastische maatregelen nemen. Maar daarmee hebben we het probleem van stijgende energiekosten naar de toekomst natuurlijk nog niet voldoende opgelost. Onze verenigingen en instellingen moeten echt nog meer energiebesparende maatregelen gaan nemen om hun energierekening structureel te verlagen.”

Energiebesparing en noodfonds

Energiebesparing is een goed middel om de energiekosten laag te houden. De gemeente wijst organisaties daarop. De gemeente kijkt ook hoe ze organisaties kunnen helpen met energieadvies, zodat ze inzicht krijgen welke maatregelen zij kunnen treffen en wat er voor ze mogelijk is aan (subsidie)regelingen.

Criteria energiecompensatie

De energiecompensatie is er voor gedupeerde (sport)verenigingen, buurthuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op niet commerciële basis in de gemeente Tilburg. Zij kunnen subsidie aanvragen als zij aan de volgende criteria voldoen:

  • De organisatie moet een eigen energieaansluiting hebben;
  • Eventuele andere ondersteuningsregelingen vanuit het Rijk moeten eerst benut zijn of worden;
  • De organisatie heeft al gestuurd op het beperken van de energiekosten;
  • De organisatie raakt in financiële problemen door de gestegen energiekosten, of deze problemen dreigen, waardoor het voortbestaan onzeker wordt.