Evaluatie en uitgangspunten woningbouw en functiewijziging buitengebied

07 april 2023

Door regelingen van de provincie, is het onder voorwaarden mogelijk woningen te bouwen in het landelijk gebied. In de gemeente Tilburg heeft dit geleid tot verschillende initiatieven.

Het buitengebied met een hoop groen

(Foto: Gerdien Wolthaus Paauw)

In de 'evaluatie particuliere woningbouw in landelijk gebied' is onderzocht of het huidige beleid en de huidige uitgangspunten nog voldoende handvatten bieden voor de toekomst. Uit deze evaluatie komen een aantal aandachtpunten naar voren. Zo is er vooraf meer inzicht gewenst over de haalbaarheid van initiatieven, zijn er zorgen over verdichting (teveel bouw in een gebied, red.) van het buitengebied, moet er meer aandacht komen voor de uitstraling van de nieuwbouw en is er behoefte aan meerdere vormen van particuliere woningbouw in het landelijk gebied.

Meedenken?

In 2023 wordt er nieuw beleid vastgesteld. Daarom zijn er nieuwe uitgangspunten opgesteld. Heeft u vragen, ideeën of wensen hierover, mail dan tot uiterlijk 28 april 2023 naar oostflank@tilburg.nl. De volledige evaluatie en de uitgangspunten voor de nieuwe visie zijn ook via dit mailadres op te vragen.

Beleidsuitgangspunten

Voor de buurtschappen en de linten aan de oostkant van Tilburg zijn beleidsuitgangspunten uitgewerkt. Op de pagina 'woningbouw en functiewijziging buitengebied' op deze site zijn de uitgangspunten per gebied te bekijken.