Evaluatie Lokaal Educatieve Agenda

22 maart 2022
Kinderen op het schoolplein

Het college heeft de tussentijdse evaluatie van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) ontvangen. De LEA is een instrument voor gemeente, schoolbesturen en overige partners om tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijsbeleid.

De huidige LEA van de gemeente heeft als titel: 'Een Kansrijke Toekomst Begint Hier!' en loopt van 2019 t/m 2022. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige 3 ambities (leren doe je overal, het netwerk versterken en kansrijk starten, een leven lang) breed worden gedragen en dat die ook de komende jaren centraal moeten staan.

Veel ruimte voor initiatieven

Over het algemeen zijn de betrokkenen positief over wat er binnen het LEA wordt gerealiseerd. Ook blijkt dat zij zien dat er veel ruimte is voor initiatieven vanuit het veld. In een volgende LEA-periode kunnen ambities verder worden vertaald naar concretere doelstellingen. Daarbij is het advies om nog meer wijkgericht te werken en om de gezamenlijke verantwoordelijkheid in de uitvoering te versterken.

Het onderzoek is een van de bouwstenen voor het ontwikkelen van de nieuwe LEA (2023 – 2026). De eerste stappen daarvoor worden binnenkort gezet. Wethouder Marcelle Hendrickx: ”Deze evaluatie is waardevol voor de volgende periode. Ook daarin willen we samen met de onderwijspartners weer richting geven aan het onderwijs voor de kinderen in onze stad. Daarbij blijven kansengelijkheid en inclusie belangrijke thema’s.”