Extra geld om voortijdig schoolverlaten te voorkomen

17 december 2021
Jongere op een BMX in het Spoorpark

(Foto Jostijn Ligtvoet)

De coronamaatregelen hebben impact op de school- en studiestress van jongeren. Het risico bestaat dat jongeren voortijdig stoppen met school Een jongerenwerker en een trajectbegeleider van het RMC gaan jongeren extra ondersteunen. Het college trekt daar 39.000 euro voor uit.

RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. De subsidie van bijna 40.000 euro gaat naar Contour de Twern voor de extra inzet van een jongerenwerker.

Dagelijkse begeleiding

Het RMC begeleidt dagelijks jongeren uit de regio om te voorkomen dat zij de school vroegtijdig verlaten. Trajectbegeleiders zorgen ervoor dat zij een opleiding of een leer/werktraject gaan volgen, waardoor zij later betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. De gemeenten in regio Midden-Brabant hebben aangegeven in deze coronatijd grote behoefte te hebben aan extra ondersteuning van jongeren. Het RMC en het jongerenwerk gaan hier dit schooljaar mee aan de slag. Samen brengen zij de extra behoeften van jongeren en onderwijs in beeld, zodat zij hen op maat kunnen ondersteunen en/of snel kunnen verbinden aan andere ondersteunende organisaties.

Persoonlijke ontwikkeling

“Jongeren die goed op hun plek zitten, de juiste ondersteuning krijgen, succeservaringen hebben en diploma's behalen, hebben meer kans op een baan en op een levenslange persoonlijke ontwikkeling”, aldus wethouder Marcelle Hendrickx (Onderwijs en Jeugd). “Juist in deze tijd is het daarom belangrijk om extra aandacht te hebben voor hun welzijn en welbevinden. We bundelen hierbij de krachten en expertises van RMC en jongerenwerk. Samen met het onderwijs en de zorgorganisaties daaromheen, willen we ervoor zorgen dat iedere jongere optimale kansen heeft en ook neemt voor zijn of haar ontwikkeling en toekomst.”

Subsidie voor Track 013

Samenwerkingsverband voor passend onderwijs Portvolio ontvangt ook een subsidie, van ruim 38.000 euro. Deze subsidie wordt ingezet voor orthopedagogisch didactisch centrum Track 013, voor leerlingen die buiten de boot (dreigen te) vallen in het reguliere onderwijs. Met deze subsidie kan Track013 haar aanbod uitbreiden, bijvoorbeeld met sport, bewegen en cultuur.