Extra geld van het Rijk voor sport en bewegen

28 mei 2021
Basketballen (de mooiste sport die er is) op een buitenveld

(Foto Anja van Eersel)

Corona zorgde ervoor dat veel Tilburgers minder zijn gaan sporten/bewegen of zelfs stopten met sporten. Tilburg krijgt daarom extra geld vanuit het Rijk om inwoners (terug) aan het bewegen te krijgen. Tilburg gebruikt dit om de ambities en afspraken uit het Tilburgs Sportakkoord een impuls te geven. Organisaties en verenigingen kunnen subsidie aanvragen vanuit het Sportakkoord.

Het Tilburgs Sportakkoord kwam begin 2020 tot stand. Doel van het Sportakkoord is om Tilburgers in beweging te krijgen en te houden. De nadruk in het akkoord ligt op een aantal thema’s: sport en beweegstimulering voor 12 t/m 18 jaar, sport en bewegen als middel tegen eenzaamheid, sport en bewegen als middel voor het versterken van bestaanszekerheid en sport en bewegen als middel voor meer vitaliteit op de werkvloer. Organisaties en verenigingen die aan de slag willen met een of meerdere van deze doelstellingen, kunnen subsidie aanvragen uit het Tilburgs Sportakkoord.

Aanvullend op bestaande ambities

Om aanspraak te maken op subsidie, moeten organisaties aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de plannen onder andere aanvullend zijn op een van de bestaande ambities uit het Tilburgs Sportakkoord of bijdragen aan een van de pijlers uit het akkoord. Of de plannen dragen bij om inwoners opnieuw aan het sporten te krijgen. De criteria staan op de site ssnb.nl.

Organisaties die hieraan een bijdrage kunnen leveren, kunnen hun plan tot uiterlijk vrijdag 18 juni indienen bij Brigitte Musters, regisseur van het Tilburgs Sportakkoord via b.musters@ssnb.nl. Vragen  over het proces, zijn te stellen aan Dave Schoonen via dave.schoonen@tilburg.nl.