Extra weg naar Kraaiven

27 november 2020
Kaartje met de wegen van bedrijventerrein Kraaiven

De ontwikkelingen op het bedrijventerrein Kraaiven leiden tot meer verkeer op de huidige wegen Zevenheuvelenweg en Swaardvenstraat. Om de bedrijven op Kraaiven bereikbaar te houden is een extra derde weg naar het bedrijventerrein nodig.

Uit een studie is gebleken dat het verlengen van de Swaardvenstraat tot aan de Vloeiveldweg hieraan kan bijdragen. Via de Vloeiveldweg is er een directe (al bestaande) aansluiting op de Burg. Letschertweg. Deze nieuwe weg past ook binnen het beleid wat Tilburg heeft om het verkeer 'van binnen naar buiten' te leiden. 

Logistiek profiel

Het bedrijventerrein Kraaiven ontwikkelt zich de laatste jaren steeds meer van een bedrijventerrein met maakindustrie naar een bedrijventerrein met een sterk logistiek profiel. Steeds meer logistieke bedrijven vinden op Kraaiven hun plek. Onlangs hebben onder andere PostNL, Bijenkorf, Stichd en Decathlon hier een plek gevonden. Ook wordt het terrein van voormalig Charlotte-oord ontwikkeld. Door deze ontwikkelingen is er veel zwaar vrachtverkeer. Dit verkeer zorgt er op de kruising van de Zevenheuvelenweg met de snelfietsroute naar Waalwijk voor, dat de fietsers niet vlot genoeg kunnen doorfietsen. De IJpelareweg is door de aanleg van de snelfietsroute naar Waalwijk en door zijn constructie ongeschikt als route voor (vracht)verkeer. Het is, door o.a. ruimtelijke beperkingen, niet mogelijk om de bestaande wegen qua capaciteit nog verder aan te passen of uit te breiden. De planning is dat eind 2021 wordt gestart met de werkzaamheden.