Financiële steun voor culturele instellingen

17 januari 2022

Het Corona Herstelfonds Cultuur ondersteunt Tilburgse culturele instellingen tijdens de Covid-pandemie. Het Corona Herstelfonds Cultuur heeft een budget van 3 miljoen euro.

Kunst tijdens de manifestatie Kaapstad

Dit geld komt van het Rijk. De gemeente Tilburg kreeg een tijdje geleden een bedrag van 7 miljoen euro uit Den Haag voor coronasteun aan de culturele sector. Van die 7 miljoen is ongeveer 4 miljoen euro uitgekeerd aan culturele instellingen, makers en amateurkunstverenigingen. De resterende 3 miljoen komt nu in dit Herstelfonds Cultuur. 

Voorwaarden

Het Herstelfonds Corona is een eenmalige projectsubsidie. Deze kan alleen worden aangevraagd door instellingen en niet door individuen. Met het geld kunnen organisaties werken aan het herstel van de schade die hun organisatie heeft opgelopen door de pandemie en de coronamaatregelen van de landelijke overheid.

Aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen t/m 31 december 2022 worden ingediend. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Alleen aanvragen die via het online aanvraagformulier worden ingediend worden in behandeling genomen. Het beschikbare budget (zijnde het subsidieplafond) voor de regeling Corona Herstelfonds Cultuur Tilburg is de eerder genoemde 3 miljoen euro. Meer informatie op de pagina Coronaherstelfonds Cultuur Tilburg op deze website. Via die pagina is de subsidie ook aan te vragen.

  • Bezoek de pagina Coronaherstelfonds Cultuur Tilburg