Financiële steun voor ondernemers en ZZP-ers

18 maart 2020
Overzicht economische maatregelen coronavirus

De ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra presenteerden dinsdag 17 maart een pakket aan maatregelen om ondernemers en ZZP-ers die door de Coronacrisis in de problemen komen, te helpen. Het kabinet trekt er tussen de 10 tot 20 miljard voor uit.

Niet alle maatregelen kunnen op dit moment al ingaan, maar er wordt aan gewerkt om ze zo snel mogelijk in te laten gaan. Houd deze website en de site van Rijksoverheid.nl in de gaten.

De maatregelen zijn:

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Ondernemers die verwachten dat ze te maken krijgen met een omzetverlies van minimaal 20% of meer, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Die geldt voor een periode van drie maanden. Het UWV betaalt bij goedkeuring van de aanvraag maximaal 90% van het salaris. Deze maatregel vervangt de huidige regeling werktijdverkorting. 
De regeling wordt zo snel mogelijk doorgevoerd. Ondernemers kunnen de regeling met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 maart.
Het UWV gaat het uitvoeren.

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers

ZZP-ers kunnen bij de gemeente voor een periode van drie maanden een uitkering aanvragen om in hun levensonderhoud te voorzien. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.
Wanneer: deze regeling wordt nu uitgewerkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt nog even geduld te hebben.
De gemeenten gaan deze regeling uitvoeren. In Tilburg gaat dit via het Ondernemersadvies.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven ondernemers niet te betalen. De invorderingen worden per direct stopgezet.
De Belastingdienst gaat dit uitvoeren.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Ondernemers die meteen in de problemen komen door de coronamaatregelen en hun omzet fors zien dalen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening. Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers. De onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.
Deze regeling wordt uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie. Wanneer hij wordt uitgevoerd is nog niet bekend.

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

Daarnaast komen er maatregelen waarbij het voor ondernemers in het Midden- en Klein Bedrijf en grote ondernemingen mogelijk wordt om een banklening of bankgarantie aan te vragen via de Garantie Ondernemersfinanciering regeling (GO). Het garantieplafond van het GO wordt verhoogd van 400 miljoen euro naar 1,5 miljard euro.
De banklening of bankgarantie is per direct aan te vragen. De volgende banken gaan het uitvoeren: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietverstrekker Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers. Zij bieden kleine ondernemers die in de problemen komen uitstel van aflossing voor zes maanden aan. De rente over de lening wordt in die periode verlaagd naar 2%. Qredits krijgt hiervoor maximaal 6 miljoen van het rijk. Dit is per direct aan te vragen via Qredits.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Voor Mkb’s en zzp’ers met een rechtspersoon die een banklening willen afsluiten.
De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Deze tijdelijke verruiming loopt sinds 16 maart. Ondernemers kunnen terecht bij de volgende banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.
Wanneer: De regeling gaat zo snel mogelijk open. De land- en tuinbouwbedrijven kunnen terecht bij de banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch.

Overleg

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken. Het gaat vooral om de toeristenbelasting. Ook overlegt het Rijk met de cultuursector over mogelijke steun.

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.

Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk. De overige regelingen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zo snel mogelijk open.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/coronavirus of op kvk.nl/coronaloket. Ondernemers kunnen ook bellen met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.