Formatie van start

12 april 2022

De gemeenteraad heeft op 11 april het advies van informateur Joris Bengevoord besproken en besloten hem ook de opdracht te geven om leiding te geven aan het formatieproces.

De raadszaal in het Stadhuis

(Foto RV Fotoproducties / Ruud Verhoosel)

Zijn opdracht bestaat eruit om een proces in te richten om te komen tot een nieuw te vormen college, te adviseren over de portefeuilleverdeling en een voorstel te maken voor het aantal te benoemen wethouders. Het streven is om dit proces af te ronden uiterlijk in juni 2022.

Inhoudelijke punten

Het is de bedoeling dat in dit proces alle politieke partijen worden geconsulteerd, zodat zij de kans krijgen om hun inhoudelijke punten kenbaar te maken en daarmee het akkoord te verrijken. Ook vragen de partijen het maatschappelijke middenveld om hun mening over het akkoord en mogen inwoners aandachtspunten aandragen. Hierbij wordt specifiek ingezet op het betrekken van de inwoners die niet hebben gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Als het formatieproces met succes is afgerond, maakt de formateur een eindrapportage. In deze eindrapportage worden de afspraken voor de raadsperiode 2022-2026 vastgelegd.

Verkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Na vaststelling van de uitslag gaf Esmah Lahlah, lijsttrekker van GroenLinks (grootste partij in de gemeenteraad), de heer Joris Bengevoord als informateur de opdracht om te zoeken naar de mogelijkheden om te komen tot een progressief en stabiel stadsbestuur. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de informateur een advies opgesteld en op 6 april aan de gemeenteraad aangeboden. Hij adviseert om te kijken of een stadsbestuur mogelijk is met een combinatie van de partijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA.