Gebied langs Ringbaan Zuid wordt Ringpark Zuid

27 januari 2023
auto's rijden over de Ringbaan Zuid

De strook tussen de Trouwlaan en de Broekhovenseweg krijgt een transformatie. TBV Wonen en de gemeente Tilburg willen het gebied herinrichten tot Ringpark Zuid, met meer groen en nieuwe, betaalbare woningen. 

Begin 2024 nemen gemeente en TBV Wonen de nodige definitieve besluiten over de ontwikkeling van het park en de huidige flats. De herinrichting zelf start in 2025 en duurt naar verwachting tot 2040. Het toekomstige Ringpark Zuid wordt een groene omgeving met ruimte om te recreëren, te wonen en elkaar te ontmoeten. Er komt een stadspark waar gedacht wordt aan o.a. een pluktuin en een boomgaard. De nieuwe woningen worden aangesloten op het vijfde generatie warmtenet dat warme en koude energie in buffers opslaat voor later gebruik.

Voorgeschiedenis

In 2020 startte TBV Wonen met een eerste analyse van de woningen in het gebied. De 10 portiekflats uit de jaren vijftig en de voormalige aanleunwoningen van Koningsvoorde zijn verouderd. Zo ontbreken er liften, is het gehorig en zijn de gebouwen slecht geïsoleerd. In 2021 haakte de gemeente aan met de wens om woningen bij te bouwen en de omgeving groener te maken. Datzelfde jaar startte een traject waarbij samen met buurtbewoners en wijkpartners werd gewerkt aan een plan. Dit plan heet het Koersdocument Ringpark Zuid en werd afgelopen dinsdag door het college vastgesteld.

Uit onderzoek blijkt dat bewoners zich thuis voelen in de buurt, maar er zijn nauwelijks mogelijkheden om te verhuizen naar een grotere woning. Om aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen te kunnen voldoen willen TBV Wonen en de gemeente Tilburg zorgen voor extra woningen. Er is ook behoefte aan grotere en betaalbare appartementen (sociale huur), zodat bewoners bijvoorbeeld na gezinsuitbreiding in de buurt kunnen blijven wonen. 

Bewoners hebben meegedacht in de Meedenkgroep. Deze groep heeft wensen en ideeën ingebracht, die worden meegenomen in de plannen. Op 31 januari en 2 februari organiseert TBV Wonen 6 bijeenkomsten om alle bewoners over de mogelijke sloop en renovatie te informeren en vragen te beantwoorden. 

Vervolgstappen

In 2023 gaan de gemeente en TBV Wonen samen met de Meedenkgroep, wijkpartners en bewoners de plannen verder uitwerken. Er komen plannen voor deelgebied Oost (Edisonlaan), deelgebied Midden (Koningsvoorde) en deelgebied West (Generaal Smutslaan). In deze deelplannen wordt beschreven hoe het gebied heringericht gaat worden, welke verblijfskwaliteit het krijgt, maar ook welke woningen gesloopt dan wel gerenoveerd zullen worden en waar de nieuwe appartementengebouwen moeten komen. Eind 2023 neemt de gemeente hierover een definitief besluit. Als sloop aan de orde is neemt TBV Wonen halverwege 2024 de noodzakelijke sloopbesluiten.

Wel is al duidelijk dat in 2024/2025 de oudere gebouwen naast Koningsvoorde als eerste worden gesloopt. Deze woningen worden nu tijdelijk bewoond. Hier komt vervolgens nieuwbouw, waarmee een schuifplan wordt gestart, zodat bewoners tijdens de werkzaamheden in het gebied kunnen blijven wonen.