Geef uw mening over regioplan duurzame energie

16 oktober 2020
Zonnepanelen op het dak

Hoe kunnen we energie duurzaam opwekken voor Tilburg en omgeving? Waar kunnen windmolens en zonneparken komen? In de regio Hart van Brabant maken gemeenten samen plannen voor het veranderende klimaat. Daarover horen ze graag uw mening.

  • Dat kan door de enquête in te vullen via de link naar hetpon.nl.

Plannen voor klimaatverandering

Ook in Tilburg stappen we over op duurzame energie, net als in de rest van Nederland. We willen dat Tilburg en omgeving een fijne plek blijft om te wonen, ook in de toekomst. Daarom werken we aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). In dit plan staat hoe en waar we in de regio meer duurzame energie kunnen opwekken. En welke mogelijkheden er zijn om onze huizen zonder aardgas te verwarmen. Dat doen we stap voor stap en met elkaar.

Uw mening telt

Nu het concept-plan voor de energie- en klimaatstrategie in grote lijnen bekend is, krijgen alle inwoners in de regio de gelegenheid om te reageren. Dat kan tot 2 november 2020 via de enquête. U kunt ook deelnemen aan de komende digitale informatieavonden, dialoogsessies en wandeltochten.

Wanneer volgt het besluit

Uw mening en die van andere inwoners in het Hart van Brabant worden meegenomen in de plannen. Naar verwachting is de definitieve REKS in het voorjaar van 2021 klaar. De gemeenteraden, provinciale staten en waterschapbesturen nemen dan een besluit. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor activiteiten op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.