Geen mega-distributiecentra op bepaalde bedrijventerreinen

04 februari 2022

De provincie en gemeenten in Brabant willen geen grote logistieke bedrijven op plekken op bestaande bedrijventerreinen die daar niet geschikt voor zijn. Daar is al beleid voor als het gaat om nieuwe bedrijventerreinen. Dat komt er nu ook voor bestaande terreinen.

Wethouder Bas van der Pol

Het gaat dan om bedrijven die interesse hebben in kavels van meer dan 3 hectare. Doordat grote logistieke bedrijven zich vestigen op bedrijventerreinen is er (te) weinig ruimte voor lokale- of regionale ondernemers. Dat willen de gemeenten en de provincie voorkomen. Vaak hebben grote logistieke bedrijven weinig binding met de regio. Voor de lokale economie is deze tendens niet wenselijk. Brabant is interessant voor ze omdat de provincie een logistieke hotspot is. Er is uiteraard wel plek voor deze ondernemers. Maar dan op plekken die de provincie en de gemeente aanwijzen.

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar de vestigings- en herontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek op bestaande bedrijventerreinen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat ongeveer 1/3 van de Brabantse bedrijventerreinen voor de markt op termijn interessant is voor vestiging of herontwikkeling van grootschalige logistiek. Deze terreinen zijn vanuit ruimtelijk of infrastructureel oogpunt lang niet allemaal geschikt voor herontwikkeling voor grootschalige logistiek. De provincie en gemeenten ontwikkelen nu samen beleid om te voorkomen dat deze bedrijven zich vestigen op plekken die daar niet geschikt voor zijn. Zo blijft er op de Brabantse bedrijventerreinen ook ruimte beschikbaar voor bijvoorbeeld lokaal midden- en kleinbedrijf, transitieopgaven en transformaties van de terreinen naar andere functies.

Actief sturen

Wethouder Bas van der Pol (ruimtelijke ordening en economie): “Het is noodzakelijk dat we actief sturen op duurzaam ruimtegebruik, economische meerwaarde, bescherming van het MKB en ook op ruimtelijke kwaliteit. Op initiatief van de provincie kunnen we hier nu gezamenlijk met de regio vorm aan geven.”

Vervolgstappen

Provincie en gemeenten maken in 2022 afspraken op welke locaties de ontwikkeling van grootschalige logistiek is toegestaan en op welke locaties dit ongewenst is. Provinciale Staten nemen een besluit om ongewenste ontwikkelingen definitief onmogelijk te maken.