Geen openbare WiFi meer in Binnenstad en Spoorzone

07 mei 2019

Sinds 2010 heeft Tilburg openbare WiFi voor bezoekers van de binnenstad en de Spoorzone. Het blijkt dat dit niet voldoet aan de privacywetgeving. Daarom besluit de gemeente per direct om te stoppen met het aanbieden van openbare WiFi voor de binnenstad en de Spoorzone.

Dit is besloten omdat er geen duidelijkheid is over hoe deze WiFi wel aan de wetgeving kan voldoen.

Mac-adressen

Voor het gebruik van de openbare WiFi in de binnenstad en Spoorzone werden zogeheten 'mac-adressen', unieke gegevens van een toestel (zoals een telefoon, tablet of laptop), geregistreerd in combinatie met locatiegegevens. Deze mac-adressen worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als persoonsgegevens gezien, omdat ze te herleiden zijn tot een persoon. Deze gegevens moet de gemeente, als aanbieder van het WiFi-netwerk, beschermen. Omdat de gemeente niet voldoende controle en invloed heeft op hoe de leverancier van WiFi-netwerk met een deel van deze gegevens (in de 'cloud') omgaat, is besloten om de openbare WiFi voor de binnenstad en Spoorzone per direct te beƫindigen. De niet openbare functies van de WiFi blijven wel behouden. Het gaat hierbij om ondersteuning van evenementen (kassa's, media en veiligheid) en sensoren voor geluidsoverlast.

Als de gemeente de komende periode een oplossing vindt die voldoet aan alle privacywetgeving, wordt opnieuw bekeken of het mogelijk is om de openbare WiFi weer beschikbaar te stellen.