Geld voor betere verkeersveiligheid

18 december 2020
fietser op rood fietspad

Tilburg werkt aan een betere verkeersveiligheid en heeft als ambitie 0 verkeersslachtoffers. De gemeente krijgt extra subsidie van het rijk voor verschillende projecten die hierbij moeten helpen.  

Het gaat om projecten die voor het eind van 2021 klaar moeten zijn en projecten die voor het eind van 2025 klaar moeten zijn. De gemeente kreeg voor beide termijnen subsidie uit Den Haag. 6 ton voor projecten die voor 2021 klaar moeten zijn en 2,7 miljoen euro voor de maatregelen die eind 2025 afgerond moeten zijn. 

Een van de projecten die in 2021 wordt opgepakt is de aanleg van een rotonde op de Dalemdreef, voor de snelfietsroute Tilburg-Breda. Hierdoor kunnen fietsers veiliger oversteken. Een deel van het fietspad op dezelfde route wordt verbreed zodat fietsers meer ruimte krijgen. In Berkel-Enschot wordt een plateau aangelegd op de Eikenboschweg en de Kerkstraat. Dit zijn wegen waar maximaal 30 km per uur gereden mag worden, maar er wordt vaak te hard gereden. De plateaus zorgen ervoor dat verkeer zich beter aan de snelheid houdt. Een ander project is de verbetering van de routebegeleiding op de snelfietsroute Tilburg – Waalwijk, door het aanbrengen van goede markeringen. 

Wethouder Mario Jacobs (Mobiliteit): “Met deze bijdrage van het rijk kunnen we veel van onze ambities voor een veilige en comfortabele infrastructuur voor de fietsers en automobilisten in onze gemeente voor de komende jaren uitvoeren. Daar zijn we dan ook erg blij mee.”

Langere termijn

Na 2021 gaat de gemeente, verspreid over de stad, 16 kilometer fietspad verbreden. Ook weer om die fietser meer ruimte te bieden. Voor de tweede periode zet Tilburg fors in op verbetering van de verkeersveiligheid van fietspaden. Verder wordt gekeken hoe de verkeersveiligheid van de Vierbundersweg (rotonde en fietspaden) beter kan. 

Het rijk stelt de deze subsidie beschikbaar uit het potje ‘uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021’. Tilburg vroeg voor 16 projecten subsidie aan. De regeling van de regering is opgezet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Over een periode van 10 jaar is door het rijk 500 miljoen ter beschikking gesteld. Het geld mag gebruikt worden voor maximaal 50% van de projectkosten.