Gemeente bestrijdt eikenprocessierups

17 mei 2019

De gemeente Tilburg is gestart met het bestrijden van de eikenprocessierups. In tegenstelling tot eerdere jaren bestrijdt de gemeente de rupsen nu via biologische processen.

Het bestrijden van het beestje doet de gemeente o.a. op plekken waar een groot risico is voor de volksgezondheid.

Vijanden

Om de overlast van de rups te beperken worden onder andere hun natuurlijke vijanden ingezet. De rups is bijvoorbeeld voedsel voor koolmezen. De gemeente gebruikt ook het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari. Dit zorgt ervoor dat de rupsen niet kunnen vervellen, waarna ze dood gaan. Ook worden ze bestreden door te spuiten met aaltjes. Die dragen een bacterie bij zich waar de rups niet tegen kan. De methode met het spuiten met aaltjes kan alleen 's nachts. Als de rupsen haren hebben, lukt de manier van bestrijden met de aaltjes niet en moeten de nesten weggezogen worden.

Pak boom

De gemeente pakt de eikenbomen aan de waarvan bekend is dat er al eerder nesten eikenprocessierupsen op zijn gevonden. Als er na het bestrijden toch nog meldingen komen van nieuwe locaties, kijkt de gemeente per locatie wat de beste aanpak is. In de buurt van scholen, speeltuinen en drukke woonomgevingen, gebruikt de gemeente een zuiginstallatie om de nesten van de eikenprocessierups te verwijderen.

De eikenprocessierups ontwikkelt zich sneller dan voorgaande jaren. Vooral de brandharen van deze rups zorgen voor overlast bij mensen en dieren. Vermijd daarom elk direct contact met de rupsen en resten ervan. De vrijgekomen brandharen kunnen ook via de wind verspreid worden. Na contact met de brandharen van de eikenprocessierups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Was of spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met een huisarts. Op de toolkit oakie.info van de GGD staat meer informatie over de rups en wat je kunt doen als je er mee in aanraking bent geweest.

De gemeente neemt de nieuwe locaties op in het bestrijdingsplan voor volgend jaar. Inwoners kunnen nesten van de eikenprocessierups melden via het centraal meldpunt.