Gemeente en ETZ werken samen aan gezondheid

09 oktober 2019

Het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) gaat samen met de gemeente de komende 5 jaar werken aan de gezondheid van kwetsbare inwoners.

Kwetsbare groepen in de samenleving hebben vaak meer welzijns- en gezondheidsproblemen, en daarbij horend meer zorgkosten. In de wijken Groenewoud, West en Noord worden proeftuinen gestart om de ondersteuning van kwetsbare inwoners te verbeteren. Niet meer verkokerd vanuit het medische of sociale domein, maar georganiseerd rondom de inwoner. In deze wijken is het welzijn en de gezondheid van de bewoners relatief laag, in verhouding tot andere Tilburgse wijken. De thema's waarmee gewerkt wordt zijn 'een goede start', 'multiproblematiek' en 'goede oude dag'. Het resultaat van de ingezette ondersteuning in de wijken moet zijn dat inwoners meer regie op hun leven en gezondheid ervaren en minder ondersteuning nodig hebben.

Een goede start

Per wijk wordt een thema opgepakt. Het eerste is 'een goede start', voor kinderen tot 4 jaar in de wijk Groenewoud. Want ieder kind verdient een gezonde, veilige start met gelijke kansen op ontwikkeling. De opvoedondersteuning richt zich op intensieve begeleiding van kwetsbare zwangeren, ouders en kinderen vanaf -9 maanden tot 4 jaar. Hiervoor is het van belang dat er tijdens de zwangerschap al samengewerkt wordt tussen verloskundigen, gynaecologen, jeugdverpleegkundigen en maatschappelijk werk.   

Gezonder leven

In de wijk Noord wordt een project 'multiproblematiek' opgestart. Daar waar inwoners problemen op meerdere terreinen ervaren, zoals financiën en wonen, hebben die ook hun weerslag hebben op hun gezondheid. De gemeente en ETZ willen gerichte zorg geven aan deze inwoners. 'Een goede oude dag' voor West is gericht op Ouderen in de wijk West, waar mensen steeds langer thuis blijven wonen. Daarmee verandert ook de behoefte aan ondersteuning, zowel op het gebied van welzijn (denk aan eenzaamheid) als de behoefte van zorg aan huis.

Zorgvraag verminderen

Rolph Dols, wethouder zorg en welzijn: "Het is noodzakelijk om binnen de complexiteit van het huidige zorgstelsel de zorg en ondersteuning van de inwoner blijvend centraal te stellen. Samen met het ETZ gaan we concreet met deze projecten aan de slag. Naast de projecten in de wijken verkennen we ook de mogelijkheden om de acute zorg voor onze kwetsbare inwoners beter en bij voorkeur onder één dak kunnen organiseren. Alleen samen kunnen we het verschil maken."