Gemeente roept gekleurd zand terug

08 oktober 2019

Het gekleurde zand dat in augustus op het Pieter Vreedeplein lag, blijkt vervuild te zijn met cadmium. Dit brengt volgens de GGD geen gezondheidsrisico's met zich mee, maar de gemeente heeft wel besloten het zand terug te roepen.

De zandbak met gekleurd zand heette 'Pitch of Colored Sand' en was onderdeel van het streetart-festival Kaapstad. De zandbak stond van 7 augustus tot 2 september op het Pieter Vreedeplein. Bezoekers mochten hierin spelen, lopen en sporten. Na het evenement heeft de organisator het zand uitgedeeld aan bezoekers en scholen.

De organisator van Kaapstad heeft vervolgens een grondverwerker in de arm genomen om het zand van het plein te verwijderen. Deze grondverwerker heeft onderzoek gedaan om te weten te komen hoe het zand moest worden verwerkt. Uit dat onderzoek bleek dat er cadmium in het zand zit. Dit heeft de organisator eind september bij de gemeente gemeld.

Cadmium

Cadmium is een zwaar metaal dat van nature in ons voedsel voorkomt. Het is een metaal dat in de aardkorst zit en door mijnbouw, maar ook door verwerking in producten zoals batterijen, in het milieu komt. Het is een stof waaraan we van nature worden blootgesteld.

Geen gezondheidsrisico's

Naar aanleiding van het bericht van de organisator heeft de gemeente een eigen onderzoek uitgevoerd. De bevindingen van de onderzoeken van de grondverwerker en de gemeente zijn aan de GGD voorgelegd met de vraag of er sprake is van gezondheidseffecten. Het kan zijn dat mensen zijn blootgesteld aan cadmium door het contact met het gekleurde zand. Dat is alleen het geval als ze het zand per ongeluk hebben ingeslikt. De GGD heeft de situatie beoordeeld en geeft aan dat we er vanuit mogen gaan dat er geen gezondheidseffecten optreden als gevolg van blootstelling door het cadmium in dit gekleurde zand.

De aanwezigheid van cadmium in dit zand is echter wel een ongewenste situatie. De gemeente wil niet dat mensen onnodig met cadmium in aanraking komen. Ook is het niet wenselijk dat cadmium in de bodem en in water terechtkomt. De GGD heeft de gemeente daarom geadviseerd om het zand terug te halen / terug te roepen.

Ophalen of terugbrengen

Via social media en via de organisator heeft de gemeente al deels kunnen achterhalen wie het zand heeft opgehaald. Hier zitten ook scholen bij. De gemeente biedt aan om het  zand op te komen halen en om te ruilen voor speelzand. Het gekleurde zand mag ook door inwoners of scholen zelf afgevoerd worden naar de milieustraat Albion en omgewisseld worden voor speelzand. Op 8 oktober start de terughaal-/terugroepactie. Deze zal ongeveer 4 weken duren.

Meer informatie staat op de pagina Cadmium in zand Kaapstad