Gemeente wil MOB-complex van provincie kopen

08 juli 2022

De gemeente wil het voormalige mobilisatiecomplex (MOB-complex) in Tilburg-Noord kopen van de provincie Noord-Brabant. Het unieke, groene terrein kan gebruikt worden als locatie voor evenementen.

De gemeente gebruikt het terrein al een aantal jaar. Het is een prima plek voor evenementen die op hun huidige plek steeds meer in de knel komen. "Als gemeente streven we naar meer Tilburgse evenementen die een (inter)nationale uitstraling hebben. Daarvoor is voldoende ruimte nodig. De aankoop van het MOB-terrein zorgt ervoor dat huidige locaties ontlast worden en dat we evenementen ook voor de toekomst kunnen vasthouden voor onze stad", aldus wethouder Maarten van Asten (evenementen).

Natuur Netwerk Brabant

Het terrein ligt in het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Dat betekent dat er aanvullende voorwaarden gelden voor het gebruik om de natuur te kunnen beschermen. 

Met de aankoop zet het college een 1e stap in het verwezenlijken van de ambitie om nieuwe en toonaangevende evenementen te organiseren op het MOB-terrein en wordt invulling gegeven aan een van de ambities die vastgelegd zijn in het bestuursakkoord ‘Meer voor elkaar – gemeente Tilburg 2022-2026’.