Gezond en gelukkig oud in Tilburg

15 januari 2021
Ouderen spelen rummikub aan tafel

foto: Dolph Cantrijn

De gemeente wil dat ouderen erbij horen, gezien worden en ertoe doen. Sinds vorig jaar is er daarom het programma 'Gezond en Gelukkig oud in Tilburg'. Verschillende projecten dragen eraan bij dat je ouder kunt worden, midden in de maatschappij.

Fijn Thuis gesprekken

Eén van de projecten binnen dat programma is het vernieuwen van de preventieve huisbezoeken. Die krijgen ook een nieuwe naam: Fijn Thuis gesprekken. Verantwoordelijk wethouder Rolph Dols: “Met die gesprekken willen we eerder en vaker signalen van ouderen oppakken en hen perspectief geven. Hierbij is veel aandacht voor kwetsbare ouderen, ouderen die belangrijke levensgebeurtenissen meemaken, dementie en ouderen die uit een ander land naar Nederland zijn gekomen.”

Veilig en dementievriendelijk

Er lopen proefprojecten in Oerle (Afrikaander buurten midden, oost en west) en stukje van Broekhoven, Reeshof, Udenhout en Berkel-Enschot. Daarin staat een betere leefomgeving voor ouderen centraal. Hierbij is er veel aandacht voor ouderen met geheugenproblemen en dementie. Samen met de partners en inwoners brengt de gemeente de situatie in kaart. Zijn er voldoende geschikte woningen? Welke zorgvoorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden zijn er? Hoe is de openbare ruimte ingericht? Daarna wordt een plan opgesteld en uitgevoerd. Dat is onderdeel van de wijk- of dorpsagenda. In 2021 starten we ook in een aantal andere wijken. 

Vergrijzing

De komende 20 jaar komen er in Tilburg circa 20.000 65-plussers bij, terwijl het aantal Tilburgers tot en met 64 jaar nauwelijks toeneemt. De gemeente onderzoekt wat dit betekent voor de stad en de dorpen. 

Kijk voor achtergronden en andere projecten op de pagina Gezond en gelukkig oud in Tilburg.