Gezond en gelukkig oud in Tilburg

30 oktober 2019
Ouderen op een rijtje

Tilburg wil een stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Een stad waarin iedereen mee kan doen en erbij hoort. Hoe de gemeente dat wil bereiken staat in het programma 'Gezond en gelukkig oud in Tilburg'.

In het programma staan de investeringen die de gemeente de komende jaren wil doen in een omgeving waarin Tilburgers oud kunnen worden midden in de maatschappij, waar je als oudere erbij hoort, gezien wordt en ertoe doet.

Wat gaat de gemeente doen:

  • De mobiliteit van ouderen ondersteunen. Dat doen we onder andere door het AutoMaatje voort te zetten.
  • Kwetsbare ouderen op tijd signaleren en deze signalen ook opvolgen. De gemeente gaat daarom extra inzetten op preventieve huisbezoeken met als doel meer ouderen te bezoeken, op het juiste moment en met een vervolg waar nodig.
  • Ook in de contacten die de gemeente zelf heeft met kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld in gesprekken in het kader van bestaanszekerheid, kijkt de gemeente hoe maatwerk voor deze groep aan te bieden of te ontwikkelen is.
  • De gemeente gaat investeren in de leefomgeving van ouderen zodat dat zij prettig en veilig in hun wijk kunnen blijven wonen. Dit is belangrijk voor alle ouderen, maar zeker ook voor de ouderen die te maken met dementie. Dementievriendelijke wijken en winkelcentra dragen daar aan bij.

De oudere bestaat niet

Het aantal ouderen groeit en 'dé oudere' bestaat niet. Ouderen blijven langer thuis wonen, omdat het moet of omdat zij dat willen. Veel ouderen zijn vitaal en nemen volop deel aan de maatschappij. Om dat te kunnen blijven doen is het aanbod en de toegankelijkheid (in al zijn vormen) van voorzieningen belangrijk. Anderen zien weinig perspectief en hebben ondersteuning nodig om actief deel te blijven uitmaken van de Tilburgse samenleving. Voor beiden geldt dat we de benodigde zorg en ondersteuning zoveel als mogelijk willen bieden in de thuissituatie, die zich daar dan ook voor moet lenen.

Mee blijven doen

Rolph Dols, wethouder zorg en welzijn: "Mee kunnen blijven doen is als je ouder wordt niet vanzelfsprekend. Als je ouder wordt kunnen ingrijpende gebeurtenissen zoals het verlies van een dierbare of wanneer je te maken krijgt met ziekte een grote impact hebben. Dan is het belangrijk dat we dat signaleren en de juiste zorg en ondersteuning bieden. Zodat mensen ook in die situaties zo lang mogelijk in de voor hun vertrouwde omgeving kunnen blijven meedoen."

Op maandag 28 oktober heeft de raad ingestemd met het programma 'Gezond en gelukkig oud in Tilburg'.