Goedkoper parkeren maatschappelijke instelling

04 augustus 2021
Een verkeersbord waarop de letter P staat plus het woord vergunninghouders

Voor enkele instellingen met een maatschappelijke functie, is sinds begin augustus een speciale parkeervergunning beschikbaar. Die is goedkoper dan de zakelijke parkeervergunningen. Die wordt nu vaak door hun medewerkers gebruikt.

Voor bewoners komen meer uren voor de bezoekersregeling beschikbaar. Per 1 september 2021 is er een parkeervergunning speciaal voor werknemers van instellingen met een maatschappelijke functie. De nieuwe parkeervergunning kost hetzelfde als een eerste bewonersvergunning (5 euro per maand buiten de binnenstad). Basisscholen, buurt- en wijkcentra kunnen deze vergunning vanaf 2 augustus aanvragen via tilburg.parkeer.nl. Hetzelfde geldt voor andere instellingen met een ANBI-status en die zijn opgenomen in het ANBI-register. Dit zijn instellingen die zich geheel inzetten voor het algemeen belang. Overheden, zoals gemeente en provincies, hebben automatisch een ANBI-status, maar zijn niet opgenomen in het ANBI-register van de belastingdienst. De maatschappelijke parkeervergunning geldt dus niet voor overheidsinstanties. 

Al een vergunning?

Instellingen die in aanmerking komen voor een maatschappelijke parkeervergunning maken nu vooral gebruik van zakelijke parkeervergunningen. Zij kunnen eventuele bestaande parkeervergunningen opzeggen en nieuwe aanvragen. Dit kan via de website van P1 tilburg.parkeer.nl. Voor hulp hierbij kunnen ze contact opnemen met P1 via 088 – 126 14 09, via parkeerservicetilburg@p1.nl of via de chat op de website.

Waarom deze wijziging?

Er is behoefte aan een speciale parkeervergunning voor instellingen met een maatschappelijke (wijk)functie. Deze conclusie kwam uit gesprekken met zogeheten reviewpanels betaald parkeren. Die bestaan uit bewoners en andere belanghebbenden in een wijk. Instellingen met een maatschappelijke (wijk)functie moeten goed bereikbaar zijn en niet in alle wijken is er een goed alternatief voor de auto.  

Ook wil de gemeente met de invoering van deze parkeervergunning voorkomen dat automobilisten hun auto parkeren in gebieden waar je gratis kunt parkeren (uitwijkgedrag).  

Beleidsregels Parkeervergunningen 2021

De nieuwe parkeervergunning is opgenomen in de Beleidsregels Parkeervergunningen 2021 die het college op 13 juli 2021 vaststelde. Dit is een update van het huidige beleid. Naast de invoering van deze nieuwe parkeervergunning, zijn er ook een aantal andere veranderingen in de nieuwe beleidsregels opgenomen. Zo wordt het urentegoed van de bezoekersregeling verhoogd naar maximaal 600 uur per jaar. Daarnaast wordt het maximale urentegoed niet meer per kwartaal verstrekt, maar per jaar. Hierdoor kunnen eventuele schommelingen in het gebruik van de bezoekersregeling over de kwartalen beter worden opgevangen. Vergunninghouders kunnen deze uren als tegoed aankopen. Meer informatie over parkeerproducten is te vinden op tilburg.parkeer.nl.