Gras in de bermen niet te kort maaien

11 april 2022
Bermen met een hoop bloemen en hoog gras

De gemeente gaat de bermen en grasveldjes in de gemeente niet langer kort maaien. Dat heet ecologisch maaien en is goed voor vlinders, bijen en andere insecten. Het vergroot de biodiversiteit.

De gemeente startte hier vorig jaar mee in de Reeshof. Het maaien gebeurde daar pas in september, nadat de meeste planten waren uitgebloeid. De gemeente gaat dit nu bij meer grasveldjes en bermen doen.

Insecten onmisbaar 

Vlinders, bijen en andere insecten zijn onmisbaar voor de natuur. Maar net als bij veel andere dieren, nemen ze de afgelopen jaren in aantal af. Door het ecologisch maaien wil de gemeente helpen om meer vlinders, bijen en andere insecten aan te trekken. Na de Reeshof zijn nu de andere wijken en dorpen aan de beurt.

Kleine Poppenrover

Ecologisch maaien wil zeggen dat grasveldjes en bermen niet meer zo kort gemaaid worden als bij een gazon. Hierdoor krijgen wilde bloemen de kans om tussen het gras te groeien en om te bloeien. Dit is goed voor de bijen en vlinders. Daar gaat het landelijk erg slecht mee. Het langere gras zorgt ook voor geschikt leefgebied voor de natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups zoals sluipwespen en de kleine poppenrover. Dit helpt om de overlast van deze rupsen in het voorjaar en de zomer te verminderen. De grasvelden en bermen die ecologisch worden beheerd, worden nog maar een keer per jaar gemaaid. Dat betekent dat het gras op veel plekken aanzienlijk hoger zal zijn: tussen de 30 en 70 centimeter. Als de groei op sommige plekken wat achterblijft of juist heel hard gaat, past de gemeente het beheer hier op aan. 

Vaker maaien voor verkeersveiligheid

Om te zorgen dat het ecologisch maaien niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid, maait de gemeente de randen van het gras en bermen langs wegen en paden en rond rotondes en bij kruisingen nog steeds kort. Dit doen we ook bij speeltuinen en de plekken in de parken waar je kunt zitten. Voorbeelden van ecologisch maaien zijn al op verschillende plaatsen in de stad te zien. Bijvoorbeeld langs de Burgemeester Letschertweg, Burgemeester Bechtweg, Ringbaan-Zuid, Middeldijkdreef en de Baden Powelllaan.

Meer informatie staat op de pagina Natuurlijk op deze website. Hier staan ook de veelgestelde vragen en een infographic met een uitleg van het ecologisch maaien.