Grond afgraven: controle op PFAS

31 juli 2019

PFAS staat voor Poly- en Perfluoralkystoffen. Deze stoffen zitten o.a. in verf en blusschuim. Grond die in Tilburg afgegraven wordt, moet sinds 8 juli op deze stoffen worden gecontroleerd.

De stoffen zitten ook in de antiaanbaklaag van pannen en pizzadozen. Ze zijn slecht biologisch afbreekbaar. Dat betekent dat ze niet snel vergaan, maar lang in de grond blijven zitten als ze daarin terecht komen.

Tot voor kort werd afgegraven grond alleen in hele specifieke gevallen gecontroleerd op sporen van PFAS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft besloten dat grond voortaan standaard op PFAS wordt gecontroleerd. Daardoor is het hergebruik van PFAS-houdende grond makkelijker.

Consequenties voor lopende en toekomstige projecten

Deze maatregel heeft consequenties voor zowel toekomstige als lopende werkzaamheden. Ook binnen de gemeente Tilburg. Er is in Nederland maar een laboratorium dat bevoegd en bekwaam is om grond op sporen van PFAS te testen. Hoogstwaarschijnlijk kan dit lab het grote aantal aanvragen dat bij hen binnenkomt niet allemaal tegelijk verwerken. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat projecten vertraging oplopen.

Snelle opheldering onduidelijkheden

Het controleren op PFAS is verplicht. Er is geen reden om er van uit te gaan dat grond in Tilburg met PFAS verontreinigd is. Wanneer grond echter wel PFAS-verontreinigd mocht blijken te zijn, dan zal dit (tijdelijk) opgeslagen moeten worden, zodat het vervolgens gereinigd kan worden. Hoe en waar dit moet gebeuren, is op dit moment nog niet bekend.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met de projectgroep PFAS van de gemeente Tilburg door een mail te sturen naar: PFAS@tilburg.nl.

Ga naar de website van Bodem+ voor uitgebreidere informatie over het nieuwe handelingskader PFAS. Veel gestelde vragen en de daarbij passende antwoorden over het nieuwe handelingskader PFAS zijn te vinden op de website van het RIVM.