Handhaving op overtredingen in het verkeer

10 november 2020
Trajectcontrole bord langs de autoweg

Tilburg gaat voor NUL verkeersslachtoffers. Handhaving speelt een belangrijke rol in de verkeersveiligheid. De komende tijd wordt extra gecontroleerd op het naleven van de verkeersregels. O.a. met mobiele flitspalen.

De gemeente werkt samen met de provincie, andere gemeenten, politie, Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie (OM), scholen en belangenorganisaties aan de verkeersveiligheid. Dat is hard nodig, want 90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag zoals niet opletten of te hard rijden. Naast aanpassingen in de wegen en fietspaden en werken aan verkeerseducatie, speelt handhaving ook een rol in de verkeersveiligheid. Er wordt gecontroleerd op het naleven van de verkeersregels en overtredingen worden beboet. 

Trajectcontrole Burgemeester Letschertwerg (N260)

Handhaving gebeurt nu al met flitspalen op vaste locaties en door handhavingsacties van de politie. Vanaf 16 november gaat het Openbaar Ministerie ook controleren op de Burgemeester Letschertweg N260, tussen hectometer 31,9 en 33,1 in beide richtingen. De locatie is op verzoek van de gemeente gekozen. Op de N260 geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur. Deze wordt nu vaak overschreden. De afgelopen jaren zijn er veel ongevallen gebeurd waarbij een te hoge snelheid een rol speelde. Ook zijn er in 2017 en 2018 maar liefst 105 rijbewijzen ingevorderd, omdat de snelheidslimiet fors werd overschreden. De trajectcontrole moet de N260 veiliger maken. Een trajectcontrole handhaaft de snelheid over een langere afstand. De snelheid wordt niet op 1 punt gemeten; het gaat om de gemiddelde snelheid tussen 2 meetpunten. Trajectcontrole heeft daarmee een groot effectgebied. Het systeem controleert dag en nacht op het overtreden van de maximumsnelheid. 

Mobiele flitspalen

Sinds enkele maanden staan op verschillende plekken in Tilburg mobiele flitspalen. Ze staan op locaties waar vaker te hard gereden wordt en waar veel ongelukken gebeuren. Het plaatsen van mobiele flitspalen zorgt ervoor dat er minder hard gereden wordt. Dat zorgt ook voor minder verkeersslachtoffers. De mobiele flitspalen handhaven ook op snor- en bromfietsen die op de rijbaan rijden. De handhaving is dan op de snelheidslimiet, behorend bij de voertuigklasse, dus 25 of 45 km/uur. Rijdt u bijvoorbeeld met een snorfiets, die maximaal 25 km per uur mag, 65 km/uur op een weg waar je 50 km/uur mag, dan wordt de boete opgelegd op een overtreding van 40 km/uur te hard rijden.