Hart van Brabant sluit zich aan bij VN Global Goals

06 december 2019
Burgemeester bij de capsule met de Global Goals

Alle gemeenten van de Regio Hart van Brabant zijn vanaf 5 december aangesloten op het programma Gemeenten4GlobalGoals van VNG International.

Hart van Brabant is daarmee de 1e regio in Nederland die zich breed uitspreekt voor de inzet voor de VN Global Goals: 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de VN zijn vastgesteld. Doelen die hier onder vallen, zijn o.a.: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, gender gelijkheid, schoon water en sanitair, ongelijkheid verminderen, eerlijk werk en economische groei en betaalbare en duurzame en energie.
Alle doelen houden direct of indirect verband met het dagelijks werk van lokale en regionale overheden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil met zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals omarmen voor een duurzame toekomst.

Eerste regio

Regio Hart van Brabant is de eerste regio in Nederland waar alle gemeenten zich hebben aangesloten bij Gemeenten4GlobalGoals. Het past bij een regio die vanuit haar strategische meerjaren agenda inzet op duurzame ontwikkeling door gecombineerde groei op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Regio Hart van Brabant bestaat uit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.
De aandacht voor de global goals komt voort uit een aangenomen motie bij de Verenigde Vergadering van Regio Hart van Brabant. Dit is een vergadering waar alle raden van de Hart van Brabantgemeenten samenkomen. Afgelopen mei stond de vergadering in het teken van de nieuwe strategische meerjarenagenda. Toen is een motie aangenomen om in te zetten op de eerste Global Goals regio van Nederland. Dat is nu gelukt. De motie werd destijds ingediend namens diverse fracties uit Oisterwijk, Goirle, Dongen en Tilburg.

Trots

Regio Hart van Brabant is er trots op de 1e regio in Nederland te zijn waar alle gemeenten zich hebben aangesloten bij Gemeenten4GlobalGoals. De motie bij de Verenigde Vergadering heeft dit versneld en regionaal is het proces aangemoedigd. Het is nu aan ieder van de 9 gemeenten om lokaal invulling te geven aan de manier waarop de 17 VN-doelen verankerd kunnen worden. Regionaal zijn ervaringen uit te wisselen en is er te leren van elkaar.

Tijdscapsule

Tijdens de Hart van Brabantdag op 5 december presenteerde de VNG haar Global Goals tijdscapsule in de LocHal. Bestuurders in de zaal is gevraagd wat hun persoonlijke wens en toezegging is voor de wereld van 2030 met betrekking tot de 17 VN-doelen. Deze wensen en toezeggingen zijn verzegeld in de tijdscapsule. Met deze verzegeling daagt de VNG onze gemeenten uit om ook echt aan de slag te gaan. Samen bereik je meer dan alleen. Daarom werken 9 gemeenten samen in Hart van Brabant aan duurzame ontwikkeling op het gebied van economie, ecologie en sociale groei. In de Strategische Meerjaren Agenda (SMA) 2019 - 2023 staat hoe ze dat gaan doen. Bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke partners zijn hier nauw bij betrokken.