Herindelingsadvies goedgekeurd

07 juni 2019

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben ingestemd met het herindelingsadvies voor Haaren. Het advies gaat via de provincie nu naar het ministerie.

De herindeling van Haaren is een belangrijke stap dichterbij gekomen. In Tilburg keurde de gemeenteraad het advies op 3 juni goed, de andere gemeenten volgden op 6 juni. Via de provincie Noord-Brabant gaat het herindelingsadvies nu naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Stemt de minister ermee in, dan vormt het advies de basis voor een herindelingswet.
Als het Rijk het advies overneemt en tot herindelingswet verheft, is het de basis voor de herindeling van Haaren en het einde van de gemeente Haaren.

Nieuwe grenzen

Het herindelingsadvies is het gezamenlijk plan voor de herindeling van de gemeente Haaren. Hierin staan de nieuwe grenzen van Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg, die elk een dorp van Haaren overnemen. Daarnaast beschrijft het advies de visies en uitgangspunten voor de herindeling en maakt het de planning duidelijk: de gemeenten willen de herindeling realiseren op 1 januari 2021. Tot slot gaat het herindelingsadvies in op de toetsingscriteria voor gemeentelijke herindelingen van de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Soepele overgang

Nu het herindelingsadvies eensluidend is vastgesteld door de raden, is voor de vijf gemeenten het wettelijk gedeelte van de herindeling afgerond. De gemeenten gaan nu de herindeling verder uitwerken. In deze fase werken de gemeenten nauw samen om het personeel en de taken van de huidige gemeente Haaren zorgvuldig over te dragen aan de ontvangende gemeenten. Dat alles draagt bij aan een soepele overgang en een goede ontvangst van de dorpen in hun nieuwe gemeente.

Het herindelingsadvies staat op haaren.nl/herindeling.