Herinrichting buitenruimte Roomleij

31 januari 2020
Tekening ontwerp sporthal Roomleij

Sporthal De Roomleij in Udenhout wordt op dit moment duurzaam gerenoveerd. De gemeente heeft besloten dat direct na de oplevering van de renovatie de buitenruimte wordt aangepakt.

Het ontwerp is klaar en besproken met omwonenden en sportverenigingen. Voor de isolatie van de sporthal wordt gebruik gemaakt van een strobouwmethode. Er komt ledverlichting waardoor het energiezuinig wordt en er komen zonnepanelen op het dak. Door de verduurzaming gaat de sporthal van het gas af. De renovatie is naar verwachting in mei 2020 klaar. Dan wordt aansluitend gestart met de herinrichting van de buitenruimte.

Sociaal veiliger en klimaatadapatieve buitenruimte

Tijdens een eerdere informatieavond voor bewoners en gebruikers werd aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid. Deze zorg is meegenomen in het nieuwe ontwerp. Zo krijgt het complex een aantrekkelijke en open entree en liggen de parkeerplaatsen direct aan de openbare weg. Daarnaast wordt het zo ingericht dat regenwater gemakkelijk in de bodem kan zakken en zorgt meer groen voor verkoeling tijdens hete dagen. Waterschap De Dommel draagt financieel bij aan het afkoppelen van het regenwater van het riool en aan een betere infiltratie van het water in de bodem. Ook wordt een bijdrage geleverd uit het Klimaatfonds. Het Klimaatfonds is opgezet voor projecten en initiatieven die een bijdrage leveren aan de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld in het kader van de duurzame stad: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Het draagt bij aan een klimaatneutrale, klimaatbestendige en volledig circulaire stad in 2045.