Herinrichting Stadspark Oude Dijk

17 februari 2020
Stadspark oude dijk

Stadspark Oude Dijk wordt op termijn opnieuw ingericht. De gemeente wil er een aangenaam, veilig en toegankelijk park van maken, samen met inwoners en organisaties.

Het park wordt niet goed bezocht, onder andere omdat bezoekers zich er niet veilig genoeg voelen. Daarom moet de ruimte minder donker, toegankelijker en overzichtelijker worden. Een Stadspark waar activiteiten plaatsvinden en waar stadbewoners elkaar ontmoeten. Hiervoor is een plan opgesteld: Toekomstperspectief Stadspark Oude Dijk. Dit wordt aan inwoners en organisaties aangeboden, zodat zij mee kunnen denken over de toekomst van het park.

Groene huiskamer van de binnenstad

Oude Dijk is een cultuurhistorisch waardevol park, vlakbij de binnenstad. Het ontstond na een samenvoeging van een deel van de kloostertuin van de Zusters van Liefde en de voormalige tuin van Huize Nazareth. In 1987 ging het open voor het publiek. Naast de cultuurhistorische waarde heeft het park ook grote waarde voor de biodiversiteit en de natuur in de stad. Bovendien kan het een koele plek bieden op warme dagen en water opvangen bij extreme regenbuien.

Vervolg

Het plan wordt voorgelegd aan de stad. Daarna legt het college het perspectief definitief vast om samen met partijen in de stad een inrichtingsplan op te stellen en de realisatiebudgetten te kunnen reserveren.  Naar verwachting kan in 2021 een start gemaakt worden met de uitvoering.