Herontwikkeling Eikenbosch krijgt vervolg

25 mei 2022

De gemeente, Heijmans en TBV Wonen hebben een definitief plan gemaakt voor de herontwikkeling van Eikenbosch in Berkel Enschot. Deze partijen doen een extra investering. Het plan krijgt als naam: Voorhof.

Kinderen met de overeenkomst waar de handtekeningen voor Voorhof op moeten

(Foto Beeldveld / Wilfried Scholtes)

In de plannen is ruimte voor 40 koopwoningen en 17 sociale huurwoningen. In het kindcentrum komen basisschool Rennevoirt, een nieuwe gymzaal en buitenschoolse opvang en kinderopvang voor 0 tot 4 jaar.  De nieuwbouw van zorgcentrum Torentjeshoef (TBV Wonen) voorziet in 44 zorgappartementen voor zorgstichting ‘t Heem en 66 aanleunwoningen. De nieuwbouw is op zijn vroegst begin 2025 klaar. 

Stap voor de toekomst

Project en dorpswethouder Rolph Dols: “Met de plannen zetten we een belangrijke stap voor de toekomst van zowel onze jonge als oudere inwoners van Berkel Enschot. De nieuwbouw van basisschool Rennevoirt, woningen op Eikenbosch en zorgcentrum Torentjeshoef kan nu van start.“

De nieuwbouw van het plan Voorhof komt op de plek van het voormalige winkelcentrum Eikenbosch en de bestaande locatie van zorgcentrum Torentjeshoef. Er is een voorlopig Stedenbouwkundig Plan gemaakt. Dit is besproken met het planteam dat bestaat uit omwonenden en vertegenwoordigers uit de dorpsraad. 

Belangrijke mijlpaal

Directeur-bestuurder TBV Wonen, Paul Kouijzer: “Dankzij de samenwerking met de gemeente, zorgstichting 't Heem en Heijmans hebben we een belangrijke mijlpaal behaald voor de realisatie van een modern nieuw Torentjeshoef. Gezamenlijk werken we op korte termijn de eerste schetsen van de nieuwbouw uit voor een plek waar het straks een thuis voor senioren wordt.”

Mooie invulling

Stef Jaske, directeur vastgoed bij Heijmans: “We zijn heel blij dat ook het laatste stukje van Koningsoord een mooie invulling krijgt. Met het klooster blijft er een bijzondere hint naar het verleden, maar het leefgebied is straks helemaal vormgegeven voor de toekomst.”

Vervolgstappen 

In de komende periode wordt het voorlopige Stedenbouwkundig Plan aan alle geïnteresseerden toegelicht tijdens een informatieavond. Eventuele zorgpunten worden, waar mogelijk meegenomen bij de verdere uitwerking in een definitief Stedenbouwkundig Plan. Hierbij blijft ook het planteam betrokken. Naar verwachting is het plan voor de zomervakantie klaar. 

Voor het project is ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In de komende periode worden de onderzoeken die daarvoor nodig zijn al opgestart. Het college hoopt na de zomervakantie een besluit te kunnen nemen over het starten van de bestemmingsplanprocedure. In het snelst mogelijke scenario kan het bestemmingsplan waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2023 ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad.

Bouw kindcentrum Rennevoirt

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld gaat het schoolbestuur Tangent samen met de partner voor kinderopvang de aanbesteding voor de nieuwbouw van het kindcentrum opstarten. Daarna is er ook tijd nodig voor de bouwvoorbereiding. Afhankelijk van zienswijzen en/of beroep tegen het bestemmingsplan is de verwachting dat de eerste bouwactiviteiten op zijn vroegst in mei 2023 gestart kunnen worden. Het streven is het kindcentrum na de zomervakantie van 2024 (bij de start van het schooljaar) in gebruik te nemen.