Herverdeling gemeentefonds: oog voor centrumgemeenten

15 november 2021
Gemeenten bieden de brief aan het ministerie aan

Elke gemeente in Nederland krijgt geld uit het gemeentefonds. Hoeveel dat is, hangt af van verschillende zaken. Tilburg is een centrumgemeente. Tilburg vindt dat ze te weinig geld krijgt voor de taken die ze heeft als centrumgemeente.

De rijksoverheid beheert het gemeentefonds en is verantwoordelijk voor de manier waarop het geld verdeeld wordt. Over dat laatste, de zogenoemde herijking van het gemeentefonds, zijn het Rijk en de Nederlandse gemeenten al een tijd in gesprek. De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseerde over een andere verdeling van het geld. Tilburg en 13 andere centrumgemeenten vinden dat de Raad in dit advies aan het Rijk over de herijking onvoldoende rekening met de centrumpositie heeft gehouden.

Regionale taken

De centrumsteden hebben een centrumfunctie bij de uitvoering van regionale taken. Denk daarbij aan maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en bescherm wonen. De centrumfunctie leidt in deze gevallen tot een stapeling van financiële problemen omdat cliënten die gebruik maken van een voorziening vaak in de stad blijven wonen en/ of doorstromen naar een andere lokale voorziening.

Te weinig geld

De centrumgemeenten vinden dat ze te weinig geld krijgen voor de taken die ze hebben. Daarom hebben deze gemeenten een brief aan minister Ollongren geschreven waarin zij aandacht vragen voor hun positie. Daarnaast roepen deze gemeenten de minister op om de invoerdatum niet aan te passen en ook om gemeenten te helpen om eventuele negatieve financiële effecten op te vangen. De brief is hieronder als download te lezen.