Hoe cultuur mensen verder kan helpen

31 januari 2020
Foto van het Stadsgesprek cultuur

Hoe verbind je cultuur met het sociaal domein? Met bijvoorbeeld jongerenwerk en ouderenzorg? Daarover ging het stadsgesprek 'Cultuur met sociale impact' op 30 januari.

In aanloop naar het cultuurplan 2021–2024 organiseert de gemeente 2 stadsgesprekken. De bijeenkomst van donderdag 30 januari had als thema 'Cultuur met sociale impact'. Er was veel belangstelling: zo’n 80 mensen hadden zich aangemeld voor het stadsgesprek dat plaatsvond bij Doloris.  

Cultuur inzetten

Het doel van de avond was om de mening te horen van mensen die betrokken zijn bij het onderwerp. Wat vinden zij belangrijk? En hoe kun je cultuur inzetten om mensen, jong en oud, verder te helpen?

Corpo Máquina

Ter inspiratie werd een korte film vertoond over Guilherme Miotto. De Tilburgse choreograaf is de man achter het prijswinnende initiatief Corpo Máquina. De organisatie in Tilburg-Noord koppelt getrainde dansers aan bijvoorbeeld jongeren uit de wijk, om samen voorstellingen te maken. Dat leidt tot meer zelfvertrouwen en het ontdekken van eigen talenten.

Ideeën en initiatieven

Vervolgens gingen de aanwezigen in groepjes aan de slag met de vragen: hoe kunnen we cultuur en sociaal domein verbinden? En wat is daarvoor nodig? Er kwamen volop ideeën. Zoals een organisatie die kunstenaars en ouderen samenbrengt. En voorbeelden van al bestaande initiatieven. 13-jarigen die zelf een festival organiseren bijvoorbeeld. Of een muzikante die haar passie overbrengt aan kinderen met een verstandelijke beperking.

De gemeente gebruikt de opbrengst van de bijeenkomst voor het nieuwe cultuurplan. Dat geldt ook voor het volgende stadsgesprek op woensdag 19 februari. Thema van die avond is 'Cultuur raakt de stad'. De gemeente gaat dan graag dan met inwoners in gesprek over cultuur waar Tilburgers direct mee in aanraking komen. Denk bijvoorbeeld aan erfgoed, cultuureducatie en cultuurparticipatie (waaronder amateurkunst), cultuur in de openbare ruimte en het belang van culturele evenementen in de stad.

Meer informatie op de pagina cultuurplan 2017-2020 op deze website tilburg.nl.